Upravni odjel za društvene djelatnosti

Natječaji

 1. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2024.
 2. Natječaj za dodjelu stipendija Grada Osijeka za 2023./2024. za učenike i studente
 3. Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2024.
 4. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2023.
 5. Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Osijeka
 6. Natječaj za dodjelu stipendija Grada Osijeka za 2022./2023. za učenike i studente
 7. Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023.
 8. Poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Osijeka
 9. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.
 10. Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2022.
 11. JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.
 12. JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.
 13. Popis odobrenih sredstava na Javni poziv režijski troškovi 1. dio
 14. Popis odobrnih sredstava na Javni poziv režijski troškovi 2. dio
 15. Popis odobrenih sredstava na Javni poziv za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja 1. dio
 16. Popis odobrenih sredstava na Javni poziv za sufinanciranje, uređenja, rekonsktrukcije, izgradnje i opremanja 2. dio
 17. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.
 18. Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – administrativni tajnik 1.
 19. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.
 20. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijski troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka za 2021.
 21. Popis odobrenih prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.
 22. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijski troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.
 23. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge; iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.
 24. Javni natječaj za povjeravanje na upravljanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 25. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.
 26. Popis odobrenih prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojim upravljaju sportski klubovi – udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.
 27. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
 28. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

Dokumenti

 1. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2024.
 2. Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2024.
 3. Program izmjena i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023.
 4. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023.
 5. Program izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023.
 6. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2023.
 7. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2023.
 8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2023
 9. Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2023.
 10. Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023
 11. Program izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2022.
 12. Program izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2022.
 13. Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2022.
 14. Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Osijeka za 2022.
 15. Program izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2022.
 16. Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Osijeka za 2022.
 17. Program Izmjena i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2022.
 18. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2022.
 19. Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Osijeka za 2022.
 20. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2022.
 21. Odluka o raspodjeli sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2022.
 22. Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2022.
 23. Program izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2022.
 24. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2022.
 25. Program Javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2022.
 26. Program izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2021.-studeni 2021.
 27. Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Osijeka za 2021.
 28. Program izmjena i dopuna Programa Javnih potreba u osnovnom školstvu za 2021.
 29. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2021.
 30. Program izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2021.
 31. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2021.
 32. Program izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2021.
 33. Odluka o raspodjeli sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2021.
 34. Potvrda revizija
 35. Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 36. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.
 37. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE
 38. Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.
 39. Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 40. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 41. Financijski izvještaj za 2019.
 42. Bilješke za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine
 43. Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi-udruge temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.
 44. Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava na financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.
 45. Strategija kulturnog razvitka Grada Osijeka 2014.-2020.
 46. Dječji vrtići na području Grada Osijeka
 47. Ugovori o gospodarenju
 48. Kategorizacija sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 49. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 50. Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 51. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 52. Zakon o sportu-pročišćeni tekst
 53. Zakonski propisi iz područja kulture
 54. Osnovne škole na području Grada Osijeka
 55. Zakonski propisi iz područja odgoja, obrazovanja i tehničke kulture

Sadržaj

Upravni odjel za društvene djelatnosti

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi na osiguranju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Grada u području brige o djeci, obrazovanja i odgoja, kao i području kulture, sporta i tehničke kulture, te obavljaju poslovi:

 • koordinacije u izradi i odabiru programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te praćenja njegove provedbe, poslovi na izradi programa financiranja dijela osnovnog školstva sukladno Zakonu o osnovnom školstvu, ostali poslovi i aktivnosti vezane za osnovno školstvo;
 • kulturnog i umjetničkog promicanja grada, osiguranja sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi, kao i poticanja sponzorstva i donatorstva za očuvanje i unapređenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine, kao i poslovi u svezi izrade programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi uz utvrđivanje uvjeta za provedbu ovih programa;
 • odabira i izrade programa javnih potreba u sportu, utvrđivanje uvjeta za provođenje programa javnih potreba, skrbi za stručne kadrove, kontroli praćenja realizacije programa i aktivnosti na razvitku sporta, kao i poslovi u svezi gospodarenja, investicijskog održavanja i izgradnje sportskih objekata;
 • praćenja rada ustanova, fizičkih i drugih pravnih osoba osnovanih radi ostvarivanja interesa i potreba stanovnika u ovim djelatnostima, kao i drugi poslovi iz nadležnosti Grada.

ARHIVA NATJEČAJA

Informacije odjela

Naziv:

Upravni odjel za društvene djelatnosti


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

Istarska 1/d
31 000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Skip to content