Upravni odjel za društvene djelatnosti

Sadržaj

Upravni odjel za društvene djelatnosti

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi na osiguranju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Grada u području brige o djeci, obrazovanja i odgoja, kao i području kulture, sporta i tehničke kulture, te obavljaju poslovi:

  • koordinacije u izradi i odabiru programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te praćenja njegove provedbe, poslovi na izradi programa financiranja dijela osnovnog školstva sukladno Zakonu o osnovnom školstvu, ostali poslovi i aktivnosti vezane za osnovno školstvo;
  • kulturnog i umjetničkog promicanja grada, osiguranja sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi, kao i poticanja sponzorstva i donatorstva za očuvanje i unapređenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine, kao i poslovi u svezi izrade programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi uz utvrđivanje uvjeta za provedbu ovih programa;
  • odabira i izrade programa javnih potreba u sportu, utvrđivanje uvjeta za provođenje programa javnih potreba, skrbi za stručne kadrove, kontroli praćenja realizacije programa i aktivnosti na razvitku sporta, kao i poslovi u svezi gospodarenja, investicijskog održavanja i izgradnje sportskih objekata;
  • praćenja rada ustanova, fizičkih i drugih pravnih osoba osnovanih radi ostvarivanja interesa i potreba stanovnika u ovim djelatnostima, kao i drugi poslovi iz nadležnosti Grada.

Informacije odjela

Naziv:

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Veličina slova