Što se financira Programom javnih potreba u sportu Grada Osijeka?

Za provedbu Programskog sadržaja „A“ izravno je zadužena Zajednica osječkog sporta koja u suradnji s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti Grada i članicama, temeljem ugovora sklopljenog s Gradom, provodi programe, transferira sredstva i izvještava o namjenskom utrošku proračunskih sredstava.

U sklopu Programskog sadržaja „A“ financira se osam programskih područja:

  1. POTICANJE I PROMICANJE SPORTA
  2. SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA
  3. SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA
  4. DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA – KLUBOVA
  5. SPORTSKA REKREACIJA
  6. SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I GLUHIH SPORTAŠA
  7. ZAJEDNICA OSJEČKOG SPORTA
  8. SPORTSKI SAVEZI

Sredstvima za financiranje javnih potreba iz Programskog sadržaja „B“ raspolaže Grad Osijek, koji putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti i ostalih nadležnih odjela, u suradnji sa Zajednicom osječkog sporta, Sportskim objektima d.o.o. i ostalim subjektima, provodi programe i aktivnosti, transferira sredstva i pratiti korištenje i utrošak sredstava za te programe.

U sklopu Programskog sadržaja „B“ financiraju se:

  1. ZAJEDNIČKI PROGRAMI (aktivnosti Grada Osijeka u sportu i znanstveni i razvojni projekti u funkciji sporta)
  2. GOSPODARENJE, IZGRADNJA, REKONSTRUCIJA I OPREMANJE SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA

Programom javnih potreba u sportu na području grada Osijeka financira se još i IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH GRAĐEVINA i GOSPODARENJE SPORTSKO-REKREACIJSKIM CENTROM COPACABANA.

Skip to content