Nacionalne manjine

Sadržaj

Nacionalne manjine

U okviru Ureda Grada obavljaju se poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa u području ostvarivanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, te suradnje s vijećima, institucijama, udrugama i drugim predstavnicima nacionalnih manjina.

Kontak osoba:

Nataša Ižaković, dipl.iur.

dr. sc. Vlatka Kalafatić

tel: 229-168

tel: 229-245

e-mail: natasa.izakovic@osijek.hr

e-mail: vlatka.kalafatic@osijek.hr

STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI – GRAD OSIJEK

GRAD OSIJEK – NACIONALNA STRUKTURA STANOVNIKA

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content