Nacionalne manjine

Sadržaj

Nacionalne manjine

U okviru Ureda Grada obavljaju se poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa u području ostvarivanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, te suradnje s vijećima, institucijama, udrugama i drugim predstavnicima nacionalnih manjina.

Kontak osoba:

dr. sc. Vlatka Kalafatić

tel. 229-245

e-mail: vlatka.kalafatic@osijek.hr

GRAD OSIJEK – NACIONALNA STRUKTURA STANOVNIKA

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
v.d. Tajnika Grada: Ružica Šimić, mag.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675