Rad s djecom s posebnim potrebama (ADHD)

Skraćenica ADHD dolazi od engleskog izraza Attention Deficit Hyperactivity Disorder (pomanjkanje pozornosti/hiperaktivni poremećaj)

Za dijagnosticiranje ADHD-a treba biti prisutno barem šest simptoma pomanjkanja pozornosti, ili barem šest simptoma hiperaktivnosti i impulzivnosti.

Simptomi

  • pomanjkanje pozornosti, hiperaktivnost ili impulzivnost traje najmanje šest mjeseci i u neskladu je s razvojnim stupnjem
  • neki simptomi postojali su prije 7. godine života
  • neka oštećenja, kao posljedica simptoma, očituju se u dvije ili više òkolina ( npr. kućna, školska, radna )
  • postoje jasni dokazi značajnog oštećenja socijalnog, akademskog ili radnog funkcioniranja

 

2. Koja djeca imaju pravo na asistenta u nastavi?

Ona djeca koja imaju dijagnosticiran ADHD te posjeduju Rješenje Komisije za utvrđivanje primjerenog modela školovanja hiperaktivne djece osnovnoškolske dobi.

 

3. Tko izdaje rješenja za dodjelu asistenta u nastavi?

Izdavanje Rješenja u nadležnosti je Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za odgoj i obrazovanje, Josipa Jurja Strossmayera 6, Osijek.

Skip to content