Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge; iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.

Obrasci za prijavu

 1. Obrazac za prijavu - uređenje, rekonst., izgradnja. i opremanje
 2. Obrazac Izjave
 3. Obrazac proračuna - troškovnik

Obrasci za izvještavanje:

 1. Obrazac opisnog izvještaja - uređenje, rekonstruk., izgradnja i opremanje
 2. Obrazac financijskog izvještaja uređenje, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje

Ostali dokumenti:

 1. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava
 2. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta Javnog poziva i ocjena sufinanciranja predloženih radova i-ili opremanja - uređenje, rekonstr., izgradnja i opremanja
 3. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - uređenje, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje sportske građevine
 4. Obrazac ugovora - uređenje, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje
 5. Obrazac za stručno vrednovanje prijava uređenje, rekonstr., izgradnja i opremanje
 6. Popis priloga koji se prilažu uz prijavu - uređenje, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje
 7. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka
 8. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka
 9. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.
 10. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/19)
 11. Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 5A/20)
Skip to content