Mjesni odbori i gradske četvrti

Sadržaj

Mjesni odbori i gradske četvrti

Sukladno članku 66. i 67. Statuta Grada Osijeka ( Službeni glasnik Grada Osijeka broj: 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/9., 9/13. i 11/13- pročišćeni tekst) na području Grada Osijeka osnovani su mjesni odbori i gradske četvrti kao oblici mjesne samouprave putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Područje, način promjene područja, te sjedišta mjesnih odbora i gradskih četvrti utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Mjesni odbori na području Grada Osijeka su:

 1. Mjesni odbor Josipovac
 2. Mjesni odbor Višnjevac
 3. Mjesni odbor Cvjetno
 4. Mjesni odbor Brijest
 5. Mjesni odbor „Osijek lijeva obala“
 6. Mjesni odbor Tenja
 7. Mjesni odbor Klisa
 8. Mjesni odbor Sarvaš

Gradske četvrti su:

 1. Gradska četvrt Retfala
 2. Gradska četvrt Gornji grad
 3. Gradska četvrt Industrijska četvrt
 4. Gradska četvrt Tvrđa
 5. Gradska četvrt Novi grad
 6. Gradska četvrt Jug II
 7. Gradska četvrt Donji grad
Skip to content