Ministarstvo kulture Republike Hrvatske – Konzervatorski odjel u Osijeku

Sadržaj

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske – Konzervatorski odjel u Osijeku

Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske – Konzervatorski odjel u Osijeku djeluje od 1962., a temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugih važećih zakonskih propisa obavlja poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Osječko-baranjske županije.

Zgrada Raith, u Kuhačevoj 27, u kojoj je smješten Konzervatorski odjel zaštićeno je kulturno dobro, a njezin smještaj unutar barokne Tvrđe primjeren je djelatnosti koju obavlja.

Konzervatorski odjel u Osijeku trenutno provodi sljedeće aktivnosti: rad na registru kulturnih dobara Republike Hrvatske, provedba mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara i financiranje javnih potreba u kulturi – zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

Svake godine u sklopu obilježavanja Manifestacije Dana Europske baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku priređuje tematsku izložbu, izlaganje ili prezentaciju.

Sjedište: Franje Kuhača 9, 31000 Osijek

Kontakt:

Tel.: 207-400
Fax.: 207-404
E-mail: ivana.sudic@min-kulture.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content