DJEČJE GRADSKO VIJEĆE

Objavljeno: 20.03.2017

1. AKCIJA „GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE“

Akciju pod nazivom „Gradovi i općine – prijatelji djece“ 1999. godine su pokrenule i vode dvije udruge: Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Pokrovitelj Akcije je Ured UNICEF-a za Hrvatsku.
Akcija predstavlja implementaciju Konvencije UN-a o pravima djeteta i to na LOKALNOJ RAZINI. Konvencija obvezuje sve odrasle da čine najviše što mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

Cilj Akcije je motivirati tijela lokalne uprave i sve koji rade s djecom da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece. Potiče se međusektorska suradnja u lokalnim zajednicama u korist djece.

U okviru programa Akcije važno mjesto ima aktivno sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici, kao i uvažavanje njihovih mišljenja i prijedloga – Dječje gradsko vijeće i dječji forumi.

Lokalne zajednice se kroz ovu Akciju potiču da i dalje povećavaju standarde u svim područjima života djece – standarde dobrog socijalnog, gospodarskog, zdravog, ekološkog, obrazovnog i kulturnog mjesta za život sve djece, stvarajući sigurno i poticajno okruženje za njihov rast i razvoj.

Grad Osijek se uključio u ovu akciju 2000. godine. U studenom 2009. osnovan je novi Gradski koordinacijski odbor za provedbu akcije Gradovi i općine – prijatelji djece koji koordinira ovom akcijom. Odbor čine predstavnici iz područja predškolskog odgoja, osnovnog školstva, zdravstva, športa, socijalne skrbi, nekih udruga koje rade s djecom (Društvo Naša djeca Grada Osijeka, Breza,Glazbeni program „Osječka škola“) te nadležnih upravnih odjela Grada Osijeka.

Jedna od aktivnosti je i osnivanje Dječjeg gradskog vijeća Grada Osijeka kao oblik aktivne dječje participacije u životu lokalne zajednice. Dječje gradsko vijeće Grada Osijeka institucionalni je okvir za ostvarivanje dječjih prava u pogledu djelatnog sudjelovanja u životu Grada Osijeka, koji se provodi uz sudjelovanje učenika iz svih 20 osnovnih škola na području Grada. Na ovaj se način osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga odraslima i sudjelovanje u procesu donošenja odluka, kojima se podiže kvaliteta življenja u Gradu. Dječje gradsko vijeće upozorava Gradsku upravu na probleme i predlaže rješenja koja su u interesu djece.

Završni dio sastojao se od izvida Prosudbenog povjerenstva Središnjeg koordinacijskog odbora akcije, koji se odvijao 8. studenog. Članovi povjerenstva podijeljeni u 4 tima obilazili su sve relevantne čimbenike za život djece u Osijeku. Obavili su izvid i razgovor te obišli nekoliko vrtića i škola, Dječje kazalište Branka Mihaljevića, GISKO – Odjel za rad s djecom i mladima, Kliniku za pedijatriju, Dom zdravlja – primarnu pedijatrijsku zaštitu, Dom za djecu „Klasje“, Centar za socijalnu skrb Osijek, neka športska i dječja igrališta te udruge koje rade s djecom.

Dio završne procjene je i istraživanje mišljenja djece o kvaliteti života u Osijeku koje je proveo Institut za društvena istraživanja, te istraživanje mišljenja odraslih o kvaliteti života djece u gradu (agencija Puls).

18. studenog 2010. na Godišnjem savjetovanju akcije Gradovi i općine – prijatelji djece u Zagrebu Grad Osijeku je dodIjeljen počasni naziv Grad Osijek – prijatelj djece.

Osvajanjem ovog počasnog naziva pokazali smo da smo odlučni zajedničkim djelovanjem svih čimbenika neprekidno poboljšavati uvjete života djece te stvoriti jednu od najugodnijih sredina za njihov život.

2. OSNIVANJE

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA OSIJEKA (DGV)

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je 9. ožujka 2010. Odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Osijeka s namjerom aktivnog uključivanja djece s područja grada u odlučivanje o temama koje se tiču djece.
18. studenoga 2010. na Godišnjem savjetovanju akcije Gradovi i općine-prijatelji djece u Zagrebu Gradu Osijeku je dodijeljen počasni naziv Grad Osijek-prijatelj djece.
Dječje gradsko vijeće (DGV) je nužan korak u približavanju djece vrijednostima suvremene demokracije i građanskih sloboda, te razvijanju takvih sposobnosti koje će im u budućnosti pomoći da uspješno utječu na oblikovanje politike.
U radu DGV sudjeluju predstavnici (1 vijećnik i 1 zamjenik) iz 20 osnovnih škola s područja grada Osijeka uzrasta od 10-14 godina .
Mandat dječjih vijećnika je dvije godine, a pojedini učenik se može kandidirati i biti izabran najviše dva puta.
DGV je predstavničko je tijelo, što osigurava ostvarivanje prava na izražavanje mišljenja o svim bitnim pitanjima koja se tiču djece i učenika, kako onih u svezi škole, tako i onih životnih – na razini cijeloga grada.
DGV osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga odraslima i sudjelovanje u procesu donošenja odluka, kojima se podiže kvaliteta življenja u Gradu.
DGV upozorava Gradsku upravu na probleme i predlaže rješenja koja su u interesu djece.

Dječje gradsko vijeće grada Osijeka (mandat od 20. prosinca 2014. do 20. prosinca 2016.)

Nakon izbora provedenih u svih 20 osnovnih škola na području grada Osijeka konstituirajuća sjednica održana je 20. prosinca 2014.
Na drugoj sjednici održanoj 17. siječnja 2015. provedeni su izbori za dječjeg gradonačelnika/icu i zamjenika, te glasnogovornika/-icu vijeća.
Kandidati za dječju gradonačelnicu su bili: Iva Komar i Vanessa Ljubičić.
Kandidati za glasnogovornika/glasnogovornicu DGV-a bili su Fran Križan (OŠ F.K.Frankopan), Nenad Novaković (OŠ Tenja), Klara Marojević (OŠ Josipovac) i Beatris Findrik (OŠ Svete Ane).
Za dječju gradonačelnicu izabrana je Iva Komar (vijećnica Osnovne škole Višnjevac), za zamjenicu Vanessa Ljubičić (vijećnica Osnovna škola Mladost),a za glasnogovornika DGV-a izabran je Fran Križan (vijećnik OŠ F.K. Frankopana).

Dječje gradsko vijeće grada Osijeka (mandat od 10. prosinca 2016. do 10. prosinca 2018.)

10. prosinca 2016. održana je konstituirajuća sjednica novog saziva DGV-a na kojoj su dječji vijećnici dali i potpisali prisegu.
Na drugoj sjednici održanoj 21. siječnja 2017. dječji vijećnici izabrali su novu dječju gradonačelnicu i njenog zamjenika.
Brigita Kupanovac, učenica 6. razreda OŠ Ivana Filipovića iz Osijeka izabrana je za dječju gradonačelnicu, a njen zamjenik je Jarno Mlinaček, učenik 6. razreda OŠ Tina Ujevića iz Osijeka.

Brigita kao dječja gradonačelnica dala je obećanje da će se potruditi da se dječji glas čuje što dalje i što glasnije. Istaknula je da imamo sreće živjeti u tako lijepom gradu u kojemu imamo prava, obitelj, mir, čist zrak i mogućnost učenja. Naravno, postoje problemi koji se mogu riješiti i tako olakšati život svakom građaninu, posebno djetetu.

Jarno Mlinaček kao njen zamjenik je sportaš koji želi svojom upornošću utjecati na to da djeca u gradu žive u što čišćem i zdravijem okolišu.

Dječje gradsko vijeće Grada Osijeka (mandat od prosinca 2018. do prosinca 2020.)

Nakon provedenih izbora u osnovnim školama Grada Osijeka održana je 22. prosinca 2018. konstituirajuća sjednica, a 26. siječnja 2019. sjednica na kojoj je izabrana dječja gradonačelnica učenica 6. razreda OŠ Antuna Mihanovića, Nera Grđan.
Dječje gradsko vijeće Grada Osijeka djeluje s namjerom aktivnog uključivanja djece s područja grada u odlučivanje o temama koje se tiču djece, a dužnosti dječjeg gradonačelnika su sazivanje, priprema i vođenje sjednica prema Poslovniku i Godišnjem programu rada, predlaganje Godišnjeg programa rada, ispunjenje Godišnjeg programa rada u suradnji s ostalim dječjim vijećnicima, podnošenje izvješća o radu Vijeću na kraju kalendarske godine, predstavljanje Vijeća u javnosti, drugim organizacijama i pred institucijama, briga o vjerodostojnosti, ugledu i legitimnosti Vijeća.

Dječje gradsko vijeće Grada Osijeka (mandat od travnja 2021. do travnja 2023.)

Zbog situacije izazvane pandemijom COVID-19 izbori za vijećnike Dječjeg gradskog vijeća Grada Osijeka u osnovnim školama Grada Osijeka provedeni su u travnju 2021.

8. svibnja 2021. održana je konstituirajuća sjednica, a na sljedećoj sjednici izabrani su: dječja gradonačelnica Aleksandra Miljević učenica 7. razreda OŠ Tenja, zamjenik dječje gradonačelnice Fabijan Stanić, učenik 7. razreda OŠ Svete Ane i glasnogovornica Dječjeg gradskog vijeća Doria Krmpotić, učenica 6. razreda OŠ Franje Krežme.

Dječje gradsko vijeće Grada Osijeka u svom djelovanju želi sudjelovati u rješavanju problema djece u gradu Osijeku kao i poboljšati kvalitetu rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Osijeka.

3. ODLUKA O OSNIVANJU DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA
4. POSLOVNIK O RADU
5. SJEDNICE
Skip to content