Kada se raspisuje Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka?

Sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) raspisuje se najkasnije do 1. listopada tekuće godine za sljedeću proračunsku godinu i traje najmanje 30 dana od dana objave. Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Osijeka.

Skip to content