Projekti

Sadržaj

Projekti

Popis EU projekata u kojima sudjelovanje Grada Osijeka (projekti u provedbi, prijavljeni projekti i projekti u pripremi).

Više o glavnim projektima:

E-mobilnost grada Osijeka

Projektom E-mobilnost grada Osijeka želi se uspostaviti sustav dijeljenog korištenja bicikala kao nadopune javnog prijevoza kroz izgradnju infrastrukture i nabavu bicikala i opreme. Uz to, želi se uvesti integrirani sustav jedinstvene karte kako bi se povećalo korištenje javnog prijevoza i smanjile emisije CO2, čemu će se težiti i uspostavljanjem novog sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima.

Biciklističke staze grada Osijeka – Biljska cesta i Tenjska cesta

Projektom Biciklističke staze grada Osijeka predviđena je rekonstrukcija dvije biciklističke staze na području grada Osijeka, na dionicama Biljska cesta i Tenjska cesta, ukupne dužine 3,61 km.

Izobrazno-informativne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom – “Čist grad – naš ponOS” (KK.06.3.1.07.0082)

Projektom “Čist grad – naš ponOS” provest će se sustavna kampanja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koja će na učinkovit način obuhvatiti sve ciljane skupine – građane (s posebnim naglaskom na djecu s obzirom na dugoročnost i njihov značajan utjecaj na roditelje i ostale ukućane, te umirovljenike s obzirom na njihovu sve veću brojnost i potrebu promjene stečenih navika) i gospodarski sektor.

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Retfala“ (KK.06.3.1.03.0092)

Izgradnjom reciklažnog dvorišta Retfala omogućit će se zbrinjavanje reciklabilnog komunalnog otpada nastalog u kućanstvu, osigurati sustavno gospodarenje posebnim kategorijama otpada na način propisan zakonom s najboljim ishodom za okoliš te smanjiti količina otpada na odlagalištu komunalnog otpada.

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Gornji grad“ (KK.06.3.1.03.0093)

Izgradnjom reciklažnog dvorišta Gornji grad omogućit će se zbrinjavanje reciklabilnog komunalnog otpada nastalog u kućanstvu, osigurati sustavno gospodarenje posebnim kategorijama otpada na način propisan zakonom s najboljim ishodom za okoliš te smanjiti količina otpada na odlagalištu komunalnog otpada.

Projekt „Priprema Programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe“, KK.06.1.1.01.0067

Cilj ovog projekta je izrada projektne i studijske dokumentacije za revitalizaciju, restauraciju i rekonstrukciju 5 lokacija u Tvrđi koja su:

  • pojedinačno zaštićena kulturna dobra (Donja oružarnica, Fakultetska 2, Novi samostan sv. Križa, Bösendorferova 2 i VIII. bastion s vodotornjem) ili
  • dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Osijeka i Arheološke zone Mursa (Krunska utvrda na lijevoj obali Drave, parkirališni prostor u vanjskom obrambenom prstenu Tvrđe – Hornwerk).
Štruca kulture

Štruca kulture je odgovor na problem nedostatka javno – civilnog partnerstva u procesu kreiranja kulturno – umjetničkih sadržaja u Osijeku koji modelom proširene suradnje i participativnog odlučivanja udruga te zainteresiranih građana postiže održivost u razvoju, implementaciji i proizvodnji interkulturnih i urbanih sadržaja u Društveno – kulturnom centru Stara pekara.

Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka

Projektom se planira povećanje broja korisnika gradskog prijevoza što će doprinijeti daljnjem razvoju grada te poboljšanju standarda života građana Osijeka.

Nabava autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

Predmetni projekt je nabava 12 novih niskopodnih gradskih autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o.
Provedbom projekta riješit će se ključni problem zastarjelog voznog parka tvrtke, kojeg karakterizira starost i veliki broj prijeđenih kilometara vozila, zbog čega opada kvaliteta usluge javnog prijevoza na području Grada Osijeka.

PROJEKT REDISCOVER

Glavni cilj je ponovo otkriti trenutno skriveni potencijal u židovskoj kulturnoj baštini gradova i razviti suvremena turistička rješenja, pri čemu se promišljeno organizira vidljivost, dostupnost i održivost.

SHAREPLACE (Planiranje integriranog regionalnog transporta i mobilnosti u svrhu bolje povezanosti središnje Europe)

Cilj SHAREPLACE projekta je razviti inovativan pristup prema poboljšanju povezanosti lokalnih, regionalnih i međunarodnih prometnih sustava. SHAREPLACE projekt podržava i biti će otvoren svim vrstama usluga prijevoza putnika i ciljanih grupa.

Projekt S.O.S – Turistička ruta Secesija Osijek-Subotica

Projekt S.O.S – Turistička ruta Secesija Osijek-Subotica, provodi se u okviru programa INTEREG-IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. a bavi se revitalizacijom, valorizacijom i promocijom secesijske kulturne baštine Osijeka i Subotice.

1 2
Veličina slova