Projekti

Sadržaj

Projekti

Popis EU projekata u kojima sudjelovanje Grada Osijeka (projekti u provedbi, prijavljeni projekti i projekti u pripremi).

Više o glavnim projektima:

IT park Osijek

Projektom “IT park Osijek” planira se izgraditi zgrada “IT poslovni centar” namijenjena za razvoj manjih/mlađih tvrtki i urediti neophodna infrastruktura za dovođenje zgrade “IT poslovni centar” i okolnih parcela (za male i srednje tvrtke) u funkciju.

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Nemetin“, Grad Osijek

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Nemetin“, provodi se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i1 – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve.

Projekt GReENERGY

Projekt nosi puni naziv „GReENERGY/Greening the cities – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region“ / „Razvoj i promocija energetske učinkovitosti i održivog urbanog okoliša u gradovima prekogranične regije Hrvatska-Srbija“ (HR-RS290), a akronim mu je „GReENERGY“(Zelena energija).“. Referentna oznaka HR-RS290.

E-mobilnost grada Osijeka

Projektom E-mobilnost grada Osijeka želi se uspostaviti sustav dijeljenog korištenja bicikala kao nadopune javnog prijevoza kroz izgradnju infrastrukture i nabavu bicikala i opreme. Uz to, želi se uvesti integrirani sustav jedinstvene karte kako bi se povećalo korištenje javnog prijevoza i smanjile emisije CO2, čemu će se težiti i uspostavljanjem novog sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima.

Biciklističke staze grada Osijeka – Biljska cesta i Tenjska cesta

Projektom Biciklističke staze grada Osijeka predviđena je rekonstrukcija dvije biciklističke staze na području grada Osijeka, na dionicama Biljska cesta i Tenjska cesta, ukupne dužine 3,61 km.

AERIAL UPTAKE PGI05906

„Projekt nosi puni naziv „Aerial uptake – Removing barriers to the uptake of innovative Unmanned Aerial Systems in the EU“, a akronim mu je „Aerial Uptake“. Referentna oznaka PGI05906.

Izobrazno-informativne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom – “Čist grad – naš ponOS” (KK.06.3.1.07.0082)

Projektom “Čist grad – naš ponOS” provest će se sustavna kampanja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koja će na učinkovit način obuhvatiti sve ciljane skupine – građane (s posebnim naglaskom na djecu s obzirom na dugoročnost i njihov značajan utjecaj na roditelje i ostale ukućane, te umirovljenike s obzirom na njihovu sve veću brojnost i potrebu promjene stečenih navika) i gospodarski sektor.

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Retfala“ (KK.06.3.1.03.0092)

Izgradnjom reciklažnog dvorišta Retfala omogućit će se zbrinjavanje reciklabilnog komunalnog otpada nastalog u kućanstvu, osigurati sustavno gospodarenje posebnim kategorijama otpada na način propisan zakonom s najboljim ishodom za okoliš te smanjiti količina otpada na odlagalištu komunalnog otpada.

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Gornji grad“ (KK.06.3.1.03.0093)

Izgradnjom reciklažnog dvorišta Gornji grad omogućit će se zbrinjavanje reciklabilnog komunalnog otpada nastalog u kućanstvu, osigurati sustavno gospodarenje posebnim kategorijama otpada na način propisan zakonom s najboljim ishodom za okoliš te smanjiti količina otpada na odlagalištu komunalnog otpada.

Projekt „Priprema Programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe“, KK.06.1.1.01.0067

Cilj ovog projekta je izrada projektne i studijske dokumentacije za revitalizaciju, restauraciju i rekonstrukciju 5 lokacija u Tvrđi koja su:

  • pojedinačno zaštićena kulturna dobra (Donja oružarnica, Fakultetska 2, Novi samostan sv. Križa, Bösendorferova 2 i VIII. bastion s vodotornjem) ili
  • dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Osijeka i Arheološke zone Mursa (Krunska utvrda na lijevoj obali Drave, parkirališni prostor u vanjskom obrambenom prstenu Tvrđe – Hornwerk).
Štruca kulture

Štruca kulture je odgovor na problem nedostatka javno – civilnog partnerstva u procesu kreiranja kulturno – umjetničkih sadržaja u Osijeku koji modelom proširene suradnje i participativnog odlučivanja udruga te zainteresiranih građana postiže održivost u razvoju, implementaciji i proizvodnji interkulturnih i urbanih sadržaja u Društveno – kulturnom centru Stara pekara.

Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka

Projektom se planira povećanje broja korisnika gradskog prijevoza što će doprinijeti daljnjem razvoju grada te poboljšanju standarda života građana Osijeka.

1 2
Veličina slova