Projekti

Sadržaj

Projekti

Popis EU projekata u kojima sudjelovanje Grada Osijeka (projekti u provedbi, prijavljeni projekti i projekti u pripremi):

Sudjelovanje Grada Osijeka na EU projektima (projekti u provedbi, prijavljeni projekti i projekti u pripremi).

Više o glavnim projektima:

U Osijeku električni automobili, bicikli i romobili

U sklopu Europskog tjedna mobilnosti predstavljeni su projekti izgradnje i rekonstrukcije biciklističkih staza na Biljskoj i Tenjskoj cesti, projekti I-SharE Life, Shareplace i E-mobilnost.

Europski tjedan mobilnosti u Osijeku

Grad Osijek sudjeluje u Europskom tjednu mobilnosti koji će se održati od 16. do 22. rujna ove godine.

Gradu Osijeku uručeni ugovori za e-mobilnost i biciklističke staze na Biljskoj i Tenjskoj cesti.

Po završetku IX. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, Gradu Osijeku svečano su uručeni ugovori za projekte E-mobilnost grada Osijeka i Biciklističke staze grada Osijeka – Biljska cesta i Tenjska cesta.

Izobrazno-informativne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom – “Čist grad – naš ponOS” (KK.06.3.1.07.0082)

Projektom “Čist grad – naš ponOS” provest će se sustavna kampanja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koja će na učinkovit način obuhvatiti sve ciljane skupine – građane (s posebnim naglaskom na djecu s obzirom na dugoročnost i njihov značajan utjecaj na roditelje i ostale ukućane, te umirovljenike s obzirom na njihovu sve veću brojnost i potrebu promjene stečenih navika) i gospodarski sektor.

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Retfala“ (KK.06.3.1.03.0092)

Izgradnjom reciklažnog dvorišta Retfala omogućit će se zbrinjavanje reciklabilnog komunalnog otpada nastalog u kućanstvu, osigurati sustavno gospodarenje posebnim kategorijama otpada na način propisan zakonom s najboljim ishodom za okoliš te smanjiti količina otpada na odlagalištu komunalnog otpada.

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Gornji grad“ (KK.06.3.1.03.0093)

Izgradnjom reciklažnog dvorišta Gornji grad omogućit će se zbrinjavanje reciklabilnog komunalnog otpada nastalog u kućanstvu, osigurati sustavno gospodarenje posebnim kategorijama otpada na način propisan zakonom s najboljim ishodom za okoliš te smanjiti količina otpada na odlagalištu komunalnog otpada.

Projekt „Priprema Programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe“, KK.06.1.1.01.0067

Cilj ovog projekta je izrada projektne i studijske dokumentacije za revitalizaciju, restauraciju i rekonstrukciju 5 lokacija u Tvrđi koja su:

  • pojedinačno zaštićena kulturna dobra (Donja oružarnica, Fakultetska 2, Novi samostan sv. Križa, Bösendorferova 2 i VIII. bastion s vodotornjem) ili
  • dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Osijeka i Arheološke zone Mursa (Krunska utvrda na lijevoj obali Drave, parkirališni prostor u vanjskom obrambenom prstenu Tvrđe – Hornwerk).
Štruca kulture

Štruca kulture je odgovor na problem nedostatka javno – civilnog partnerstva u procesu kreiranja kulturno – umjetničkih sadržaja u Osijeku koji modelom proširene suradnje i participativnog odlučivanja udruga te zainteresiranih građana postiže održivost u razvoju, implementaciji i proizvodnji interkulturnih i urbanih sadržaja u Društveno – kulturnom centru Stara pekara.

Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka

Projektom se planira povećanje broja korisnika gradskog prijevoza što će doprinijeti daljnjem razvoju grada te poboljšanju standarda života građana Osijeka.

Izrada Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

Izrada Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije koji bi bio temelj za prijavu budućih projekata iz područja razvoja prometa na području Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. masterplanom će se utvrditi na koji način se mogu unaprijediti prometni sustavi u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji osiguravanjem resursa u cilju stvaranja socijalno, gospodarski i ekološki održive, učinkovite i kvalitetne infrastrukture te usluga u prijevozu.

Nabava autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

Predmetni projekt je nabava 12 novih niskopodnih gradskih autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o.
Provedbom projekta riješit će se ključni problem zastarjelog voznog parka tvrtke, kojeg karakterizira starost i veliki broj prijeđenih kilometara vozila, zbog čega opada kvaliteta usluge javnog prijevoza na području Grada Osijeka.

Izrada analize stanja tramvajske mreže u gradu Osijeku (za GPP-Osijek)

Cilj izrade analize mreže je utvrditi realne mogućnosti vučnog sustava i potencijal uštede električne energije primjenom sustava/elemenata rekuperacije energije u tramvajskoj mreži.

1 2
Veličina slova