Projekti

Sadržaj

Projekti

Popis EU projekata u kojima sudjelovanje Grada Osijeka (projekti u provedbi, prijavljeni projekti i projekti u pripremi).

Više o glavnim projektima:

Projekt SMARTRIVER (Pametne rijeke)

Projekt SMARTRIVER (Pametne rijeke) nosi puni naziv „Prilagodba riječnih bazena klimatskim promjenama i uključivanje lokalne zajednice u planiranju strategija smanjenja rizika od poplava“ (ref oznaka ADRION1042) provodi se pod programom Interreg ADRION (Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.- 2020.) u okviru tematskog područja: Održiva regija.

Izgradnja podvožnjaka u Ulici sv. L.B. Mandića u Osijeku

Kod projekta: KK.07.4.2.31.0001
Naziv korisnika: Grad Osijek
Ukupna vrijednost projekta: 93.074.532,53 kn
Kohezijski fond Europske unije: 79.113.352,65 kn (85%)
Proračun Republike Hrvatske: 13.961.179,88 kn (15%)
Razdoblje provedbe projekta: 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2023.

Izgradnja Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku (KK.03.1.2.26.0001)

Program potpore: Prioritetna os 3- „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća uključujući putem poslovnih inkubatora“, Specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva” OPKK-a, financiranog sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja

Projekt BeePathNet: Obogaćivanje urbane džungle pčelama

Projekt BeePathNet Reloaded ima za cilj nadograditi i prenijeti koncept, rješenja i rezultate dobre prakse BEE PATH iz Ljubljane u druge gradove EU. Rješava izazove urbanog okoliša, bioraznolikosti i samodostatnosti u proizvodnji hrane povezane s urbanim pčelarstvom kroz integrirane i participativne pristupe, izgrađuje sposobnost ključnih dionika da utječu na relevantne politike te razvijaju i implementiraju učinkovita rješenja.

Ekonomska integracija izbjeglica kroz socijalno poduzetništvo

Projekt „Ekonomska integracija izbjeglica kroz socijalno poduzetništvo“ provodi se u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje – ADRION.

Izgradnja odvodnje oborinskih voda eko-industrijske zone Nemetin

Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora.

Sanacija zatvorenog odlagališta komunalnog otpada „Sarvaš“, Grad Osijek (KK.06.3.1.13.0005)

Projekt sanacije zatvorenog odlagališta komunalnog otpada „Sarvaš“, provodi se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6 i 1 – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve. Specifični cilj 6 i 1 – Smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Donji grad“ (KK.06.3.1.16.0024)

Izgradnjom reciklažnog dvorišta Donji grad omogućit će se zbrinjavanje reciklabilnog komunalnog otpada nastalog u kućanstvu, osigurati sustavno gospodarenje posebnim kategorijama otpada na način propisan zakonom s najboljim ishodom za okoliš te smanjiti količina otpada na odlagalištu komunalnog otpada.

Centar za posjetitelje Tvrđa, KK.06.2.2.05.0001

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca, od 19.lipnja 2020. do 18.  lipnja 2022.
Ukupna vrijednost projekta: 18.833.381,43 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 15.066.705,14 kn
Bespovratna sredstva: 12.806.699,36 kn (85%)

IT park Osijek, KK.03.1.2.17.0001

Projektom “IT park Osijek” planira se izgraditi zgrada “IT poslovni centar” namijenjena za razvoj manjih/mlađih tvrtki i urediti neophodna infrastruktura za dovođenje zgrade “IT poslovni centar” i okolnih parcela (za male i srednje tvrtke) u funkciju.

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Nemetin“, Grad Osijek

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Nemetin“, provodi se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i1 – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve.

Projekt GReENERGY

Projekt nosi puni naziv „GReENERGY/Greening the cities – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region“ / „Razvoj i promocija energetske učinkovitosti i održivog urbanog okoliša u gradovima prekogranične regije Hrvatska-Srbija“ (HR-RS290), a akronim mu je „GReENERGY“(Zelena energija).“. Referentna oznaka HR-RS290.

1 2 3
Skip to content