Projekti

Sadržaj

Projekti

Popis EU projekata u kojemu su sudjelovali ili sudjeluju Grad Osijek te tvrtke i ustanove kojima je Grad Osijek (su)osnivač:

Sudjelovanje grada Osijeka i institucija u vlasništvu grada Osijeka na EU projektima (završeni projekti i projekti u provedbi)