Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

Obrasci za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu
 2. Obrazac proračuna – troškovnik

Obrasci za izvještavanje:

 1. Obrazac opisnog izvještaja
 2. Obrazac financijskog izvještaja

Ostalo:

 1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i ocjenu predloženih radova i/ili opremanja
 2. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 3. Nacrt ugovora
 4. Obrazac za stučno vrednovanje izvješća
 5. Popis priloga koji se prilažu uz prijavu
 6. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanja financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15)
 7. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanja financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/16)
 8. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
 9. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2018. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17)
Skip to content