ITU MEHANIZAM

Sadržaj

ITU MEHANIZAM

O mehanizmu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) 2021.2027.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam Europske unije koji je uveden u financijskom razdoblju 2014.-2020. Temeljem pozitivnih iskustva provedbe i nacionalnog zakonodavstva za teritorijalni ustroj i razvoj urbanih područja, RH je proširila provedbu ITU mehanizma u razdoblju 2021. – 2027. na 22 grada sa ukupno 192 jedinice lokalne samouprave . Ovim pristupom smanjit će se nejednakosti u razvoju RH.

  • 4 grada središta urbanih aglomeracija: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek

10 gradova središta većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci

8 gradova središta manjih urbanih područja koji su sjedišta županija sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.

Urbana područja u RH suočavaju se s izazovima poput klimatskih promjena, onečišćenja, povećanog rizika od prirodnih katastrofa, pojačanog korištenja resursa, održivog gospodarstva, neodržive urbanizacije, degradacije, gubitka prirodnog kapitala.

EU regulativa 2021.-2027. predviđa pet ciljeva kohezijske politike:

  • Konkurentnija i pametnija Europa,
  • Zelenija, otporna Europa,
  • Povezanija Europa,
  • Socijalna i uključivija Europa
  • Europa bliža građanima

uz poticanje održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja i lokalnih inicijativa. Na teritorijalni razvoj usmjeren je peti cilj politike koji se među ostalim može provoditi putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).

Skip to content