Financiranje mjesne samouprave

Sadržaj

Financiranje mjesne samouprave

Statutom Grada Osijeka propisano je da se sredstva za prioritetno održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture osiguravaju godišnje u visini 3% od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda u protekloj godini umanjenih za prihode od zaduživanja, potpora i donacija.

Također, mjesni odbori i gradske četvrti imaju i prihode koje ostvare od usluga, pomoći i donacija od drugih pravnih i fizičkih osoba, te prihode koje ostvare od održavanja proslava i drugih događanja, a osobito od obilježavanja crkvenih godova ili drugih proslava.

Odlukom o mjesnoj samoupravi utvrđeno je da se u Proračunu Grada Osijeka osiguravaju, za svaku godinu, sredstva za prioritetno održavanje i uređenje komunalne infrastrukture i ostale potrebe građana na području mjesnih odbora i gradskih četvrti. Sredstva po mjesnim odborima i gradskim četvrtima, za svaku kalendarsku godinu raspodjeljuje Gradonačelnik sukladno visini sredstava, uvažavajući kriterije razvijenosti komunalne infrastrukture i broja stanovnika mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content