Važni dokumenti

Sadržaj

Važni dokumenti

STATUT GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13., 11/13.-pročišćeni tekst i 12/17.

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1A/05., 5/05.-ispr., 8/05., 9/09., 13/09., 7a/10., 9/13., 11/13.-pročišćeni tekst, 16/14. i 12/17.

STRETEGIJA RAZVOJA GRADA OSIJEKA OD INDUSTRIJSKOG DO INTELIGENTNOG GRADA 2014 – 2020 – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2 od 13. veljače 2015.

PRORAČUN GRADA OSIJEKA ZA 2017. I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12A/16.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12A/16.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/17.

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/17.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. –  Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/17.

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/17.

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10A/17.

Proračun Grada Osijeka za 2018. i Projekcije za 2019.-2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17.

Strateški plan unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2019.

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2017.

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2015. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/16.

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2016. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/16.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada – (KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ: 2158/01-02-15-3) od 17. srpnja 2015.; (KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ: 2158/01-02-15-6) od 8. rujna 2015.; (KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ: 2158/01-02-16-13) od 7. studenoga 2016.; (KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ: 2158/01-02-17-16) od 5. siječnja 2017.; (KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ 2158/01-02-17-21) od 30. lipnja 2017.; (KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ: 2158/01-02-17-29) od 12. srpnja 2017.; (KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ: 2158/01-02-16-33) od 6. rujna 2017.; (KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ: 2158/01-02-17-38) od 10. listopada 2017.; (KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ: 2158/01-02-16-43) od 27. listopada 2017.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu – (KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-01-15-3) od 17. srpnja 2015.; (KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-02-15-6) od 12 listopada 2015.; (KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-02-15-9) od 30. listopada 2015.; (KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-02-16-12) od 11. travnja 2016.; (KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-02-16-16) od 25. svibnja 2016.; (KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-02-16-29) od 28. studenoga 2016.; (KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-02-17-33) od 13. srpnja 2017.; (KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-02-17-36) od 10. listopada 2017.;

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti – KLASA: 023-05/15-01/8, URBROJ: 2158/01-02-15-2 od 17. srpnja 2015.; KLASA: 023-05/15-01/8, URBROJ: 2158/01-02-16-7 od 22. travnja 2016.; KLASA: 023-05/15-01/8, URBROJ: 2158/01-02-16-14 od 11. studenoga 2016.;

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu – KLASA: 023-05/15-01/13, URBROJ: 2158/01-02-15-3 od 17. srpnja 2015.; KLASA: 023-05/15-01/13, URBROJ: 2158/01-02-15-6 od 9. listopada 2015.; KLASA: 023-05/15-01/13, URBROJ: 2158/01-02-16-9 od 18. srpnja 2016.; KLASA:023-05/15-01/13, URBROJ: 2158/01-02-17-13 od 13. ožujka 2017.; KLASA: 023-05/15-01/13, URBROJ: 2158/01-02-17-16 od 13. srpnja 2017.;

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo – (KLASA: 023-05/15-01/16, URBROJ: 2158/01-02-17-15) od 19. travnja 2017.; (KLASA: 023-05/15-01/16, URBROJ: 2158/01-02-17-18) od 6. listopada 2017.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo – KLASA: 023-05/15-01/10, URBROJ: 2158/01-02-15-4 od 17. srpnja 2015.; KLASA: 023-05/15-01/10, URBROJ: 2158/01-02-16-11 od 7. prosinca 2016.; KLASA: 023-05/15-01/10, URBROJ: 2158/01-02-17-16 od 8. studenoga 2017.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje – KLASA: 023-05/15-01/7, URBROJ: 2158/01-02-15-4 od 17. srpnja 2015.; KLASA: 023-05/15-01/7, URBROJ: 2158/01-02-16-7 od 22. siječnja 2016.;

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika – KLASA: 023-05/15-01/15, URBROJ: 2158/01-02-15-2 od 17. srpnja 2015.; KLASA: 023-05/15-01/15, URBROJ: 2158/01-02-16-5 od 15. siječnja 2016.; KLASA: 023-05/15-01/15, URBROJ: 2158/01-02-16-8 od 15. ožujka 2106.; KLASA: 023-05/15-01/15, URBROJ: 2158/01-02-16-11 od 20. srpnja 2016.; KLASA: 023-05/15-01/15, URBROJ: 2158/01-02-17-17 od 19. siječnja 2017.; KLASA: 023-05/15-01/15, URBROJ: 2158/01-02-17-20 od 27. listopada 2017.; KLASA: 023-05/15-01/15, URBROJ: 2158/01-02-17-23 od 7. studenoga 2017.

Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka – KLASA: 023-05/15-01/9, URBROJ: 2158/01-02-15-5 od 17. srpnja 2015.;

Godišnji plan rada Grada Osijeka za 2017.

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 15/16.

Odluka o djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu Ureda Grada – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7A/10., 16/14. i 12/17.

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7A/10., 9/13., 18/13. i 16/14.

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17.

Odluka o Unutarnjoj reviziji Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/07.

Odluka o naknadama vijećnika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/09. i 13/09.

Odluka o pravima dužnosnika izvršnog tijela Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/10. i 2/15.

Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/10.

Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/06., 9/08., 13/09., 7A/10., 10/12.-pročišćeni tekst i 9/13.

Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/09., 11/09., 16/09., 4/11., 13/12., 7A/13., 10/13., 11/13., 11/13.-ispr., 18/13., 3/14. i 15/15.

Odluka o komunalnom redu – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14A/10., 11/15., 2/16. i 5/16.

Odluka o utvrđivanju načina određivanja imena ulica i trgova na području Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/1993.

Etički kodeks službenika i namještenika Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/13.

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/14.

Odluka o uporabi grba, zastave, imena i svečane pjesme Grada Osijeka (pročišćeni tekst) – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/12.

Objava svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grad Osijek sklopio s fizičkim ili pravnim osobama od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima isplaćenim iz Proračuna Grada Osijeka od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Objava svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grad Osijek sklopio s fizičkim ili pravnim osobama od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima koje su isplaćene iz Proračuna Grada Osijeka od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Objava svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grad Osijek sklopio s fizičkim ili pravnim osobama od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima koje su isplaćene iz Proračuna Grada Osijeka od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Strateški plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2016.-2018.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2016.

Strategija upravljanja rizicima Grada Osijeka

Upute za suradnju s proračunskim korisnicima Grada Osijeka

Godišnje Izvješće o radu Grada Osijeka za 2014. godinu

Godišnje izvješće o radu Grada Osijeka za 2015. godinu

Godišnje izvješće o radu Grada Osijeka za 2016. godinu

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675