Važni dokumenti

Sadržaj

Važni dokumenti

1. Ustrojstvo samouprave

STATUT GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/1312/17, 2/18, 2/20, 3/20, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1A/05, 5/05-ispr, 8/05, 9/09, 13/09, 7a/10, 9/13,  16/14, 12/17, 2/18, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17, 10A/18, 23/21, 18/22 i 4/24

Odluka o Unutarnjoj reviziji Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/07

Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća– Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/06, 9/08, 13/09, 7A/10, 10/12-pročišćeni tekst i 9/13

Odluka o naknadama vijećnika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/21

Odluka o pravima dužnosnika izvršnog tijela Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/10, 2/15 i 11/15

Kodeks ponašanja vijećnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/22

Odluka o izdavanju Službenog glasnika Grada Osijeka (pročišćeni tekst) – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/12

Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/22

Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Službeničkog suda Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/22

Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17, 2/18, 4/18, 5/18, 8A/19, 15/19, 15/21, 15/22, 20/22, 21/22, 1/23 i 4/23

Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/10.

Odluka o utvrđivanju načina određivanja imena ulica i trgova na području Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/93

Odluka o uporabi grba, zastave, imena i svečane pjesme Grada Osijeka (pročišćeni tekst) – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/12

Odluka o javnim priznanjima Grada Osijeka (pročišćeni tekst) – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/12 i 12/12

Pravilnik o načinu i mjerilima za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka (pročišćeni tekst) – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/12

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/14

Etički kodeks službenika i namještenika Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/13

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16/22, 6/23 i 11/23

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 3/24

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/22, 2/23, 6/23, 11/23 i 1/24

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 19/22 i 11/23

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/24

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i fondove Europske unije – Službeni glasnik Grada Osijeka br.  19/23 i 1/24

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo – Službeni glasnik Grada Osijeka br.  5/24

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 5/24

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – Službeni glasnik Grada Osijeka br.  3/24

Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka – KLASA: 023-05/15-01/9, URBROJ: 2158/01-02-15-5 od 17. srpnja 2015. i Službeni glasnik Grada Osijeka br.  15/21, 11/23 i 1/24

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2023. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 3/23

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/19

2. Financije

Proračun Grada Osijeka za 2024. i projekcija za 2025. – 2026. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/23

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2024.; – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/23

Proračun Grada Osijeka za 2023. i projekcija za 2024.-2025. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 25/22

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2023. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 25/22

Proračun u malom za 2023.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/23

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2023. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/23

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17/23

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju  Proračuna Grada Osijeka za 2023. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17/23

Zaključak o preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Osijeka za 2023.

Proračun u malom za 2022. 

Proračun Grada Osijeka za 2022. i projekcija za 2023.-2024. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 23/21

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2022. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 23/21

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2022. i Projekcija za 2023. i 2024. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 24/22

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2022. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 24/22

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/22

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2022. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/22

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2022. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/22

Proračun Grada Osijeka za 2021. i Projekcija za 2022.-2023. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17A/20

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2021. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17A/20

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 22/21

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2021. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 22/21

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14A/21

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2021. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14A/21

Proračun Grada Osijeka za 2020. i Projekcija za 2021.-2022. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/19

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/19

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2020. i Projekcija za 2021. i 2022. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 5A/20

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 5A/20

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/20

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/20

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17/20

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17/20

Proračun Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020.-2021. – Službeni glasnik Grada Osijeka br 20A/18

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br 20A/18

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8A/19

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br 8A/19

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16/19

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16/19

Proračun Grada Osijeka za 2018. i Projekcije za 2019.-2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10A/18

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10A/18

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br 20/18

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. – Službeni glasnik Grada Osijeka br 20/18

PRORAČUN GRADA OSIJEKA ZA 2017. I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12A/16

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12A/16

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/17

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/17

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/17

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/17

Zaključak o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2023. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/23

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2022. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/22

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2021. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 19/21

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/20

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/19

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2018. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/18

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10A/17

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2022. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/23

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2021. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/22

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/21

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 5/20

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2018. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/19

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/18

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2016. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/17

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2015. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/16

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2016. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/16

Popis korisnika donacija isplaćenih iz Proračuna Grada Osijeka za 2023.

Popis korisnika donacija isplaćenih iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

Popis korisnika donacija isplaćenih iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

Popis korisnika donacija isplaćenih iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.

Godišnji plan rada Grada Osijeka za 2018.

Godišnji plan rada Grada Osijeka za 2017.

Godišnje izvješće o radu Grada Osijeka za 2017. godinu

Godišnje izvješće o radu Grada Osijeka za 2016. godinu

Godišnje izvješće o radu Grada Osijeka za 2015. godinu

Godišnje Izvješće o radu Grada Osijeka za 2014. godinu

Strategija upravljanja rizicima Grada Osijeka

Uputa za suradnju s proračunskim korisnicima Grada Osijeka

3. Ostali dokumenti

Provedbeni program Grada Osijeka za mandatno razdoblje 2021. – 2025. – Tekstualni dio i tablica

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Osijeka za mandatno razdoblje 2021. – 2025. – Tekstualni dio i tablica 

Provedbeni program Grada Osijeka za mandatno razdoblje 2021. – 2025. –Tekstualni dio i tablica

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Osijeka za mandatno razdoblje 2021. – 2025. – Tekstualni dio i tablica 

Odluka o komunalnom redu – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/23

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području grada Osijeka

STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE OSIJEK DO 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/17, 18/18, 14/19, 16/19 i 2/20

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA OSIJEKA OD INDUSTRIJSKOG DO INTELIGENTNOG GRADA 2014 – 2020 – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2 od 13. veljače 2015.

INTERNI PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI U GRADU OSIJEKU

Strateški plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2021.-2023.

Strategija digitalizacije Grada Osijeka 2023-2027

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content