Važni dokumenti

Sadržaj

Važni dokumenti

STATUT GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17, 2/18, 2/20 i 3/20

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA  – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1A/05., 5/05.-ispr., 8/05., 9/09., 13/09., 7a/10., 9/13., 11/13.-pročišćeni tekst, 16/14., 12/17. i 2/18.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području grada Osijeka

Strateški plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2019.-2021.

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2020.

INTERNI PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI U GRADU OSIJEKU

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA OSIJEKA OD INDUSTRIJSKOG DO INTELIGENTNOG GRADA 2014 – 2020 – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2 od 13. veljače 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE OSIJEK DO 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br.  14/17, 18/18, 14/19, 16/19 i 2/20

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/19

Proračun Grada Osijeka za 2020. i Projekcija za 2021.-2022. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/19

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/19

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2020. i Projekcija za 2021. i 2022. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 5A/20

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 5A/20

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16/19

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16/19

Proračun Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020.-2021. – Službeni glasnik Grada Osijeka br 20A/18

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br 20A/18

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8A/19

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br 8A/19

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br 20/18

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. – Službeni glasnik Grada Osijeka br 20/18

Proračun Grada Osijeka za 2018. i Projekcije za 2019.-2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10A/18

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10A/18

PRORAČUN GRADA OSIJEKA ZA 2017. I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12A/16

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12A/16

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/17

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/17

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. –  Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/17

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/17

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/19

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2018. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/18

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10A/17

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2019. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 5/20

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2018. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/19

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2017. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/18

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2016. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/17

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2015. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/16

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2016. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/16

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 21/18,  3/20 i 10/20

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/18, 4/1815/1816/18, 2/19, 5/19 i 10/20

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/18, 4/188/18,  11/1819/18, 12/19 i 10/20

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/18 i 3/18

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/1811/18, 13/18 i 5/19

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/183/18, 21/18 i 10/20

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/1822/18 i 10/20

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/18

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/1810A/18, 1/19, 5/19, 1/20, 7/20 i 10/20

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i  vlasničko-pravne odnose – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/18, 15/18, 17/18 i 10/20

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/184/18, 13/18 i 9/20

Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka – KLASA: 023-05/15-01/9, URBROJ: 2158/01-02-15-5 od 17. srpnja 2015.

Godišnji plan rada Grada Osijeka za 2017.

Godišnji plan rada Grada Osijeka za 2018.

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/20

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17 i 10A/18

Odluka o Unutarnjoj reviziji Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/07

Odluka o naknadama vijećnika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/09 i 13/09

Odluka o pravima dužnosnika izvršnog tijela Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/10, 2/15 i 11/15

Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/10.

Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/06, 9/08, 13/09, 7A/10, 10/12-pročišćeni tekst i 9/13

Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/172/184/18, 5/188A/19 i 15/19

Odluka o komunalnom redu – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/19

Odluka o utvrđivanju načina određivanja imena ulica i trgova na području Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/93

Etički kodeks službenika i namještenika Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/13

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/14

Odluka o uporabi grba, zastave, imena i svečane pjesme Grada Osijeka (pročišćeni tekst) – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/12

Objava svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grad Osijek sklopio s fizičkim ili pravnim osobama od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima koje su isplaćene iz Proračuna Grada Osijeka od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Objava svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grad Osijek sklopio s fizičkim ili pravnim osobama od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima koje su isplaćene iz Proračuna Grada Osijeka od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Strategija upravljanja rizicima Grada Osijeka

Upute za suradnju s proračunskim korisnicima Grada Osijeka

Godišnje Izvješće o radu Grada Osijeka za 2014. godinu

Godišnje izvješće o radu Grada Osijeka za 2015. godinu

Godišnje izvješće o radu Grada Osijeka za 2016. godinu

Godišnje izvješće o radu Grada Osijeka za 2017. godinu

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova