Gradonačelnik

Sadržaj

Gradonačelnik

Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti i zastupa Grad.

Gradonačelnik se bira na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Gradonačelnik svoju dužnost obavlja profesionalno. Gradonačelnik ima dva zamjenika koji se biraju zajedno i istovremeno s Gradonačelnikom.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka propisane Statutom Grada, a sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te čitavom nizu posebnih zakona kojima se uređuju pojedine djelatnosti (prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita okoliša te ostale djelatnosti).

 

Ivan Vrkić

IVAN VRKIĆ

kontakt:
tel: 031 229 201
e-mail: ivan.vrkic@osijek.hr, gradonacelnik@osijek.hr

životopis:

Ivan Vrkić rođen je 10. siječnja 1947. u Moslavačkom Krčeniku kod Donjeg Miholjca u obitelji majke Zore i oca Tome. 1959. s obitelji preselio je u Osijek gdje je stekao osnovnoškolsko kao i srednjoškolsko obrazovanje pohađajući čuvenu osječku gimnaziju u kojoj su se ranije školovali nobelovci Leopold Ružička i Vladimir Prelog, biskup Josip Juraj Strossmayer, znanstvenik svjetskog ugleda Milutin Milanković, poznati kipar Oskar Nemon i mnogi drugi. U to vrijeme počinje pisati poeziju, pripovijetke, ali i aforizme. Studirao je u Zagrebu, gdje je diplomirao filozofiju i sociologiju, a sredinom sedamdesetih diplomira i pravo u Osijeku.

1970. izabran je za predsjednika Saveza omladine Hrvatske, a 1971. najmlađi je sudionik poznate sjednice u Karađorđevu gdje je smijenjeno tadašnje hrvatsko političko vodstvo. Nakon tih nemilih događaja vraća se u Osijek gdje je zbog političke nepodobnosti nekoliko godina bio nezaposlen, a oduzeta mu je i putovnica. Tek krajem osamdesetih godina ponovno se politički aktivira te uoči prvih višestranačkih izbora, zajedno s Mikom Tripalom, Savkom Dabčević-Kučar i ostalim vođama Hrvatskog proljeća, formira Koaliciju narodnog sporazuma (KNS). Jedan je od osnivača i bivši član užeg vodstva Hrvatske narodne stranke.

Sudionik je Domovinskog rata od prvih dana. U vrijeme najžešćih napada na Hrvatsku bio je pomoćnik zapovjednika Operativne zone Osijek, zadužen za informativno-psihološku djelatnost. Završetkom neposrednih ratnih sukoba biva demobiliziran te u činu bojnika HV-a završava vojničku dužnost i vraća se politici. 1992. izabran je za zastupnika u Hrvatski sabor, a 1996. postaje predstojnikom Državnog ureda za provođenje procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja te u ime hrvatske Vlade operativno vodi i završava jednu od najuspješnijih mirovnih misija UN-a u povijesti.

U poslovnoj karijeri koja je uslijedila bio je ravnatelj Hrvatske radiotelevizije 1998., predsjednik uprave Glasa Slavonije 2000., direktor Belja 2004. i direktor Tvornice ulja Čepin 2012.

Sljedeće godine 2. lipnja pobjeđuje na izborima te 10. lipnja 2013. i službeno preuzima dužnost gradonačelnika Osijeka. Drugi uzastopni mandat građani su mu povjerili četiri godine nakon ukazavši mu ponovno povjerenje na neposrednim izborima. Aktualni mandat otpočeo je 12. lipnja 2017.

Iako ga mnogi znaju kao političara, a posljednjih godina i kao gospodarstvenika, Ivan Vrkić svoju je osobnost stalno izražavao i kroz pisanu riječ u novinarstvu, književnosti i publicistici. Član je Društva hrvatskih književnika, a iza sebe ima desetak knjiga i radova različitog žanra. Kao sudionik Domovinskog rata nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990-92. Zbog svojih brojnih zasluga, nositelj je više državnih odlikovanja Republike Hrvatske. Dobitnik je Povelje Europskog doma o ljudskim pravima kao i Priznanja SNV-a “Svetozar Pribičević” za unapređivanje odnosa između Hrvata i Srba. Nositelj je i časne titule “Počasnog građanina Vukovara”. Oženjen je, otac dvoje djece i djed troje unučadi.

 

Veličina slova