Gradonačelnik

Sadržaj

Gradonačelnik

Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti i zastupa Grad.

Gradonačelnik se bira na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o lokalnim izborima. Gradonačelnik ima dva zamjenika koji se biraju zajedno i istovremeno s Gradonačelnikom.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka propisane Statutom Grada, a sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te čitavom nizu posebnih zakona kojima se uređuju pojedine djelatnosti (prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita okoliša te ostale djelatnosti).

 

Ivan RadićIVAN RADIĆ, gradonačelnik

Rođen sam u Osijeku 15. lipnja 1987. U rodnom gradu pohađao sam Osnovnu školu Vladimira Becića, a potom i Prirodoslovno-matematičku gimnaziju.

Uz kontinuirani rad u građevinskoj firmi, preddiplomski studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera završavam 2017. Ove godine diplomirao sam na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na temu „Aglomeracija, produktivnost i regionalni ekonomski rast“.

Tijekom školovanja trenirao sam i aktivno igrao košarku, počevši od mlađih kategorija do B1 seniorske lige. Igrao sam na poziciji razigravača koja je jako dobro išla uz moju osobnost. Volim diktirati tempo, a ujedno stvarati prilike da drugi pokažu koliko mogu. I danas na igralištu na Moši znam ugodno iznenaditi pokojim potezom.

Rano sam se uključio u politiku zato što sam shvatio da je to najbolji, iako ne i najlakši, način za mijenjati stvari u svojoj sredini nabolje.

2015. postajem saborski zastupnik HDZ-a, a to sam i danas. Najradije sudjelujem u raspravama koje se tiču Slavonije, Baranje i Osijeka, s naglaskom na razvoj i korištenje EU fondova kojima možemo obnavljati postojeću i graditi novu fizičku infrastrukturu, ali i unaprjeđivati onu još važniju – ljudsku. Jer grad ne čine (samo) kuće, ceste i cijevi, grad čine ljudi.

Radna tijela

Veličina slova