Gradonačelnik

Sadržaj

Gradonačelnik

Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti i zastupa Grad.

Gradonačelnik se bira na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o lokalnim izborima. Gradonačelnik ima dva zamjenika koji se biraju zajedno i istovremeno s Gradonačelnikom.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka propisane Statutom Grada, a sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te čitavom nizu posebnih zakona kojima se uređuju pojedine djelatnosti (prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita okoliša te ostale djelatnosti).

 

Ivan Radić

Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka

 

Životopis

Rođen 15. lipnja 1987. godine u Osijeku. Završio preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  i diplomski studij Ekonomija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku stekavši titulu magistra ekonomije.

2021.godine upisao doktorski studij na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku – Europske studije.

Zaljubljenik u sport, bivši košarkaš, ljubitelj nogometa. Oženjen, otac jednom dječaku.

 

Politička karijera

 • Gradonačelnik grada Osijeka
 • Zastupnik u Hrvatskom saboru, 10. saziv
 • Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice u Osijeku
 • Zastupnik u Hrvatskom saboru, 8. saziv

Trenutno članstvo u Odborima Hrvatskog sabora

 • Član Odbora za predstavke i pritužbe
 • Član Nacionalnog vijeća za vode iz redova zastupnika Hrvatskog sabora

Prijašnje članstvo u Odborima Hrvatskog sabora

 • Član Mandatno-imunitetnog povjerenstva
 • Zamjenik predsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

Druga članstva:

 • Predsjednik Turističkog vijeća grada Osijeka
 • Predsjednik partnerskog vijeća ITU Osijek
 • Član predsjedništva Udruge gradova

Radna tijela

Skip to content