EU programi i projekti

Povezane organizacijske jedinice

Sadržaj

EU programi i projekti

U financijskom razdoblju 2021-2027 iz Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) Republici Hrvatskoj je na raspolaganju više od 14 milijardi eura, dok je iz EU sljedeće generacije (NGEU) kao podloga za ulaganja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti na raspolaganju preko 11 milijardi eura.

U okviru Višegodišnjeg financijskog okvira usvojeni su sljedeći programi:

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK); financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027. (PULJP); financiran iz Europskog socijalnog fonda plus

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP); financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Fonda za pravednu tranziciju.

Novost je u odnosu na prethodno razdoblje ITP – program posebno namijenjen regionalnim potrebama i specifičnostima u okviru kojeg su predviđena i sredstva za urbani razvoj putem Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Na raspolaganju su nam i Programi Unije, koji promiču suradnju između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

 

Europska unija (kratica EU) je jedinstvena međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. godine između šest država (Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske).
Europska unija formalno je uspostavljena 1. studenog 1993. godine, stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji (poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta).
Europska unija danas broji 28 država članica. Prostire se na 4.381.324 km2, a broji oko 508 milijuna stanovnika.

Više informacija:

Skip to content