Digitalna pristupačnost

Sadržaj

Digitalna pristupačnost

Grad Osijek nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Osijeka koje se nalazi na adresi https://www.osijek.hr/

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.osijek.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

– pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

– dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

– pdf datoteke ne otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

– krajnjem korisniku nije omogućeno potpuno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5;

– nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi;

– ne postoji mogućnost uključivanja fonta za osobe s disleksijom;

– kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika nije potpuno usklađen u odnosu na pozadinu stranice;

– nisu jasno označeni bljeskajući elementi web stranice;

– jedan dio izbornika se aktivira prelaskom miša

– kretanje tipkovnicom unutar web stranice djelomično je omogućeno

– sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis

– za sve naslove se ne koriste <h> elementi, a za odlomke <p> tekst elementi

– svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini

– audio i video sadržajima nedostaju titlovi.

Grad Osijek radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti Grad Osijek se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2019. Grad Osijek kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

 

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Grada Osijek sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

 

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postoje navedeni nedostaci, Grad Osijek će ih uklanjati s vremenom, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 20. rujna 2019. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Osijeka.

Izjava je zadnji put preispitana 6. rujna 2021. godine. Grad Osijek će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Osijek.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Grada Osijeka korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@osijek.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

Značajke pristupačnosti za osobe s invaliditetom

U omogućivanju digitalne pristupačnosti za službenu internetsku stranicu Grada Osijeka, opisane su metode koje su se koristile kako bi stranica bila što pristupačnija korisnicima – osobama koje imaju poteškoća s oštećenjima vida (daltonizam, slabovidnost, sljepoća), motorike pokreta (djelomičan ili potpun gubitak ruku, mišićna slabost, nevoljni pokreti, tremor, gubitak fine motoričke kontrole pokreta), sluha (nagluhost, djelomično ili potpuno), određenih teškoća učenja (jezik, čitanje, disleksija, pisanje), kao i upute o tome što trebate poduzeti ako nam želite uputiti pitanja ili komentare.

Stranica https://www.osijek.hr/ može se pregledavati na zaslonima velikog raspona veličina, a veličina teksta može se prilagoditi potrebama korisnika. Na stranici se nalazi i tražilica što olakšava pronalaženje informacija.

Stranicu https://www.osijek.hr/ moguće je pregledati i putem specijalnog čitača za slijepe osobe (Screen reader), ručnog uređaja (Handheld device), povećanja slike na ekranu (Screen magnifier) te spore ili ograničene povezivosti (modem 56kb).

Vjerujemo kako stranica Grada Osijeka zadovoljava ili premašuje zahtjeve kriterija A definiranih u smjernicama Inicijative za pristupačnost na mreži, a koje je razvio Konzorcij za svjetsku mrežu (World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0 guidelines).

Stranica se neprestano usavršava kako bismo ispoštovali “Smjernice za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG) 2.0” te usklađenost s novitetima (WCAG) 2.1 i standardu (WAI-ARIA) 1.1.

Stranica https://www.osijek.hr/ podupire inicijativu Zajednice za pristupačnost (WAI), zajedno s Europskim forumom za osobe s invaliditetom (EDF)Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (CRPD)Internet zajednicom za invalidnost i posebne potrebe (ISOC DISAB) te Međunarodnim centrom za resurse invalida na Internetu (ICDRI).

 

Promjena postavka veličina slova i veličina prikaza

Veličina teksta sadržaja može se promijeniti putem opcije za pristupačnost stranice u gornjem desnom dijelu ekrana ili pomoću opcije za promjenu veličine teksta u postavkama preglednika. Opcija za pristupačnost stranice omogućava i aktiviranje čitljivog fonta s kojom se tekstualni sadržaj prebacuje u Arial font.

 

Navigacija pomoću tipkovnice

Navigacija pomoću tipkovnice omogućena je pritiskom na tipku Tab koja stavlja fokus na prvu stavku stranice, dok pritisak na tipku Enter omogućuje biranje određene stavke. Ponovni pritisak na tipku Tab stavlja fokus na sljedeću stavku koja se može izabrati na toj stranici. Pritisak kombinacije tipki Shift + Tab stavlja fokus na prethodnu stavku koja se može izabrati na toj stranici. Na stranici je moguće i uključiti isticanje elementa kada se koristi tipka Tab.

Tekst poveznica Poveznice na vanjske sadržaje ili sadržaj unutar stranice jasno su istaknute te pisane tekstom čije se značajke razlikuju od značajka uobičajenoga teksta na stranici, a moguće ih je istaknuti bojanjem elemenata u kojima se nalaze i/ili podcrtavanjem teksta koji je poveznica.

 

Kontrast boja

Pregledali smo paletu različitih kombinacija boja teksta i boja pozadine kako bismo odabrali primjeren kontrast. Pobrinuli smo se da boja ne bude jedini element koji upućuje na informacije. U slučaju teže čitljivosti, moguće je uključiti i kontrast bijele pozadine te crnog teksta ili uključiti inverziju trenutačnih boja.

 

Tekstni ekvivalent za slike i grafičke oblike

Za sve relevantne slike dostupan je tekstni ekvivalent, a slike se mogu prebaciti i u monokromatski oblik.

 

Elementi zaglavlja, tijela i podnožja

Struktura stranice prikazana je elementima zaglavlja, tijela i podnožja u HTML-u u skladu s pomoćnim tehnologijama koje omogućuju navigaciju stranicom od zaglavlja do podnožja.

 

Neovisnost o programskome jeziku JavaScript

Na mjestima na kojima se za navigaciju i funkcionalnost stranice upotrebljava JavaScript ili neki drugi programski jezik dostupni su alternativni mehanizmi predviđeni za slučaj da vaš preglednik ne podržava te jezike.

 

Stilski predlošci

Sadržaj je pravilno strukturiran i obilježen CSS-om. Sadržajima na mrežnim stranicama moguće je pristupiti i ako stilski predlošci nisu podržani ili njihovo prikazivanje nije omogućeno odabirom. Ako imate problema s pregledom stranice https://www.osijek.hr/ na zastarjelim inačicama Web preglednicima, savjetujemo nadogradnju na najnoviju inačicu (svi su besplatni). Alternativno, isključite prikaz kaskadne liste stilova (CSS) u Web pregledniku.

 

Tipkovni prečaci namijenjeni olakšanom pristupu – kratice

Na stranicama stranice https://www.osijek.hr/ omogućeni su tipkovni prečaci za pomoć pri upravljanju stranicom pomoću tipkovnice.

U sljedećim su tabelama navedeni tipkovni prečaci koji pojednostavljuju rad sa stranicom.

Tipka (ili kombinacija tipki) koju je potrebno pritisnuti i držati + pritisnuti slovo/broj (tipka) na tipkovnici : Željena odredišna stranica

Operacijski sustav Windows

Internet Explorer [Alt] + tipka na tipkovnici Microsoft Edge [Alt] + tipka na tipkovnici Google Chrome [Alt] + tipka na tipkovnici Mozilla Firefox [Alt] + [Shift] + tipka na tipkovnici Safari [Alt] +tipka na tipkovnici Opera [Alt] + tipka na tipkovnici ili [Shift] + [Esc] + tipka na tipkovnici

Operacijski sustav Linux

Google Chrome [Alt] + tipka na tipkovnici Mozilla Firefox [Alt] + [Shift] + tipka na tipkovnici Opera [Alt] + tipka na tipkovnici ili [Shift] + [Esc] + tipka na tipkovnici

Operacijski sustav Mac

Google Chrome [Control] + [Alt] + tipka na tipkovnici Mozilla Firefox [Control] [Alt] + tipka na tipkovnici Safari [Control] + [Alt] + tipka na tipkovnici Opera [Alt] + tipka na tipkovnici ili [Shift] + [Esc] + tipka na tipkovnici

Pregledavanje sadržaja pomoću odgovarajućeg softvera

Poveznice i stranice Grada Osijeka osim tekstualnog sadržaja uključuju i različite vrste multimedijskih sadržaja poput grafičkih elemenata, slikovnih te audiovizualnih materijala. Ako imate poteškoća prilikom pregledavanja ili otvaranja istih, te kako biste doživjeli najbolje iskustvo, molimo Vas da preuzmete i koristite jedan od odgovarajućih programa iz ponuđenog popisa: – Adobe Reader – Adobe Flash Player – Adobe Shockwave Player – Java – Windows Media Player – Microsoft Silverlight – RealPlayer – QuickTime Player

Čitači zaslona i pretvorba teksta u govor

Asistivna tehnologija uvelike pomaže u poboljšanju funkcionalnih mogućnosti upotrebe pametnih telefona u osoba s invaliditetom. Postoje već ugrađene aplikacije i alati u sustave kao i dodatne postavke. Također postoje i mobilne aplikacije za naše pametne uređaje. Prema Vašim afinitetima, predlažemo popis dostupnih za svakodnevnu primjenu: Mobilno: – Google TalkBack (Android) – Voiceover (iPhone) – Ease of Access (Windows Phone) – Talks (Symbian) – Mobile Speak Pocket (Windows mobile) – Orator (Blackberry) Windows: JAWS, Window Eyes, NVDA Mac: VoiceOver Linux: GNome-Orca

 

Web preglednici

Web preglednici su besplatni i jednostavni za instalaciju. Web preglednik je softver na Vašem računalu koji Vam omogućuje posjećivanje Web stranica te upotrebu Web aplikacija.

Važno je imati najnoviju verziju preglednika zato što: – Noviji preglednici štede vrijeme – Sigurniji su i štite Vašu privatnost – Pojednostavljuju čitanje – Omogućuju Vam da napravite više na mreži – Uravnoteženo upotrebljavaju Vaše resurse (RAM memorija …) – Prilagodljivi su prema vlastitim željama – Dostupni za sve Vaše uređaje (računalo, laptop, mobitel …) – Prilagođeni i pristupačni za osobe s invaliditetom

Stranica osijek.hr uvodeći najnovije moderne standarde razvoja internetskih stranica te kako bi posjetiteljima pružio najbolje iskustvo i doživljaj, s ciljem da postigne što bolju prilagođenost za sve Web preglednike unatoč tomu što svaki od njih ne podržava najnovije dostupne mogućnosti Web-a, preporučuje sljedeće:

Ako niste sigurni koji Web preglednik trenutno upotrebljavate, besplatno to možete provjeriti otvaranjem stranice whatbrowser.org, gdje također možete saznati više informacija o eventualnoj nadogradnji postojećeg te o drugim Web preglednicima koji su dostupni široj javnosti.

 

Preporučeni Web preglednici i inačice

Za potpuno i najbolje iskustvo na Internetu, preporučujemo Vam da upotrebljavate jedan od dolje navedenih Web preglednika s odgovarajućom inačicom ili zadnju dostupnu (najnoviju): – Google Chrome 49+ – Mozilla Firefox 46+ – Internet Explorer 11 – Microsoft Edge 13+ – Apple Safari 8+ – Opera 27+

 

Hvala Vam što održavate ažurnost Vašeg Web preglednika i uživajte u pregledavanju naše stranice.

Digitalna pristupačnost .pdf

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content