Mali komunalni programi mjesne samouprave

Sadržaj

Mali komunalni programi mjesne samouprave

Gradonačelnik Grada Osijeka godišnje raspodjeljuje sredstva na mjesne odbore i gradske četvrti za prioritetno održavanje komunalne infrastrukture i ostale potrebe građama, a temeljem utvrđenih kriterija razvijenosti komunalne infrastrukture i broja stanovnika.

Nakon što se raspodjele sredstva na mjesne odbore i gradske četvrti Vijeća dostavljaju stručnim službama Grada Osijeka svoje Planove prioriteta u kojima samostalno odlučuju na koji način će utrošiti dodijeljena sredstva. Iz dosadašnjih iskustava utvrđeno je da se Vijeća odlučuju na utrošak sredstava na male komunalne projekte i to: poboljšanje izgradnje javne rasvjete, popravak i izgradnja nogostupa, popravak cesta, popravak i izgradnja dječjih igrališta, popravak i postavljenje novih klupa, koševa za otpatke i slično. Jedan dio dodijeljenih sredstava Vijeća doniraju različitim udrugama te građanima na području svoje gradske četvrti odnosno mjesnog odbora.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content