Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Sadržaj

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti najviša je hrvatska znanstvena i umjetnička institucija. Utemeljitelj Akademije bio je Josip Juraj Strossmayer.

Glavne zadaće Akademije utvrđene su u članku 3. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine br. 34/91., 43/96., 150/02. i 65/09.) i to kako slijedi:

Akademija potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu,

  • objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva,
  • daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u 9 njezinih Razreda, u znanstvenim vijećima i odborima, u znanstveno-istraživačkim jedinicama (zavodima).

Članovi Akademije su počasni, redoviti i dopisni te članovi suradnici. Akademija je započela 1866. godine sa 16 redovitih članova, dok ih je danas 160. Redoviti članovi imaju pravo na naslov akademik i oni su u stalnom radnom sastavu Akademije.

 

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku osnovan je 1974. godine. Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja multidisciplinarnim pristupom na području humanističkih i društvenih te prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti u suradnji s vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima.

Zavod potiče i organizira znanstvene skupove i savjetovanja uz objavljivanje znanstvenih i stručnoistraživačkih rezultata u redovitim i posebnim izdanjima. Održava biblioteku dostupnu zainteresiranim osobama.

Voditeljica i upraviteljica: akademkinja Vlasta Piližota
Franje Kuhača 29/I, 31000 Osijek
Telefon: +385(0)(31)207407
Telefaks: +385(0)(31)207408
E-mail: zavodosijek@hazu.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content