Kulturno umjetnički amaterizam

Sadržaj

Kulturno umjetnički amaterizam

1. Hrvatsko kulturno umjetničko društvo "Osijek 1862."

Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Osijek osnovano je 1862. kao izraz potrebe za kulturnim, glazbenim i društvenim djelovanjem. Svoju programsku usmjerenost na kulturno umjetnički i društveni rad HKUD je od početka utemeljilo na glazbenom i scenskom amaterizmu, organiziranom okupljanju, odgojnom i stručnom osposobljavanju školske i studentske populacije, te mladih Osijeka i okolice. Društvo se bavi zaštitom folklornih zona cijele Hrvatske pokušavajući održati autentičnost i istinitost surađujući sa stručnjacima folkloristike, etnologije i etnokoreologije. Svojim radom HKUD njeguje tradiciju promicanjem slavonskih i ostalih glazbeno plesnih vokalnih značajki tradicijske kulture.

2. Hrvatsko pjevačko društvo "Lipa"

Hrvatsko pjevačko društvo “Lipa” Osijek osnovano je 1876. sa svrhom njegovanja i unapređivanja zbornoga pjevanja i kulturnog druženja. Lipa je kroz povijest postojanja imala svoj tamburaški sastav, literarnu sekciju, kazališnu družinu i knjižnicu. Društvo danas broji pedesetak aktivnih i pasivnih članova koji djeluju kroz dvije grupe. “A” grupu čine već afirmirani amaterski pjevači koji redovno nastupaju na koncertima i natjecanjima, dok su u “B” grupi, novi pjevači koji uče osnove vokalne tehnike i lakše skladbe. U svom dugogodišnjem djelovanju Lipa je ostvarila veliki broj nastupa diljem Hrvatske samostalnim koncertima, regionalnim, republičkim i državnim smotrama i natjecanjima, a unazad 20 godina i brojnim gostovanjima i natjecanjima u inozemstvu. Gostovala je u Italiji, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Grčkoj, Malti, Nizozemskoj i brojnim drugima, gdje je uz zapažene nastupe primila i veliki broj nagrada i priznanja te je na taj način bila promotor i veleposlanik grada Osijeka na najbolji mogući način.

3. Slavonsko tamburaško društvo "Pajo Kolarić"

Pajo Kolarić bio je začetnik hrvatske tamburaške glazbe, svirač, skladatelj i tekstopisac, a 1847. osnovao je tamburaško društvo u Osijeku. U spomen na tog velikana tamburaške glazbe nazvano je i Slavonsko tamburaško društvo (STD) iz Osijeka, osnovano 21. ožujka 1954. U svom dugogodišnjem radu Društvo je odgojilo više od 2000 glazbenika, koji djeluju kroz tamburašku školu, mali orkestar, mješoviti pjevački zbor i tamburaški orkestar. Okosnicu djelovanja Društva čini dječji orkestar čiji se rad temelji na smjernicama svoga utemeljitelja Julija Njikoša. Mladi tamburaši nastupaju s mnogim glazbenim društvima po cijeloj Hrvatskoj, ali i Mađarskoj, Srbiji, Austriji i Slovačkoj, gdje predstavljaju i promiču hrvatsku kulturu i običaje te tradicionalnu i suvremenu tamburašku glazbu.

4. "Likar" Društvo likovnih umjetnika amatera Osijek

“Likar” Društvo likovnih umjetnika amatera Osijek utemeljeno je 1976. Društvo njeguje likovni izričaj svojih članova kroz mnogobrojne izložbe i slikarske kolonije. Tradicionalno svake godine u svibnju Udruga organizira međunarodne kolonije slikara na području Osječko-baranjske županije, uz promociju ruralnog i kulturnog turizma toga kraja. Organiziraju se i godišnje izložbe slika članova Udruge uz obilježavanje Dana grada, likovne kolonije lokalnog karaktera za članove same Udruge i udruga na razini Županije, prigodne kreativne radionice, ekoradionice te humanitarne aukcije slika.

5. Hrvatsko kulturno umjetničko društvo "Željezničar"

Hrvatsko kulturno umjetničko društvo “Željezničar” osnovano je 1925. U početku se aktivnost odvijala kroz rad pjevačkog zbora i orkestra limene glazbe, a 1930. s radom počinje i folklorna te tamburaška sekcija. U razdoblju od 1949. do 1990. Društvo djeluje pod imenom Srđan Petrov i to s radom usmjerenim pretežno na folklornu i tamburašku aktivnost. Godine 1990. Društvo vraća svoje prvotno ime Željezničar i od tada njeguje i izvodi tekovine hrvatske folklorne baštine. U Društvu postoje tri folklorne sekcije, tamburaški orkestar i mješoviti i ženski vokalni sastav.

6. Ogranak Matice hrvatske Osijek

Povijesna i programska prethodnica Ogranka Matice hrvatske u Osijeku je Društvo čitaonice osječke-Societatiis Lectoreae Essekiensis, utemeljeno 1843. na način Matice ilirske i pravilima čitaoničkih društava hrvatskih gradova Zagreba, Karlovca i Varaždina. Ogranak Matice samostalno djeluje na provođenju i promicanju svrhe i ciljeva Matice hrvatske te samostalno upravlja vlastitim prihodima i sredstvima djelujući prema vlastitim pravilima, koja moraju biti u skladu s Pravilima Matice hrvatske. Cilj je Ogranka istraživanje, čuvanje, razvijanje i promicanje hrvatskog narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrb za demokratski društveni razvitak. Između ostalog, Ogranak proučava, štiti i promiče hrvatsku kulturnu i znanstvenu baštinu, proučava i istražuje hrvatsku prošlost i sadašnjost te prošlost i sadašnjost grada Osijeka i Slavonije, Srijema i Baranje, čuva i njeguje izvornost i osobitost hrvatskog jezika. Nadalje, organizira umjetnička, znanstvena i stručna predavanja, izložbe, koncerte, tribine i skupove, ali i izdaje knjige, časopise, novine i publikacije.

7. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek (HDLU) središnja je i matična udruga likovnih stvaratelja grada Osijeka i istočne Hrvatske. Udruga je aktivni sudionik u organiziranju javnih manifestacija poput izložbi, performansa, likovnih radionica, sudjeluje u javnim natječajima i izdavanju radova u štampanim izdanjima. Udruga pronalazi i uvjete za djelovanje umjetnika, pokretanjem postupaka za dodjelu umjetničkih atelijera te priznavanje prava samostalnih umjetnika. Osim likovnih događaja i manifestacija HDLU Osijek je suorganizirao dvjestotinjak sadržaja iz različitih kulturnih i supkulturnih područja neupitne kvalitete.

8. Glazbena mladež Osijek

Udruga ju osnovana još 1954. kao Društvo prijatelja glazbe, zatim je promijenila naziv u Muzička omladina, a danas djeluje pod imenom Hrvatska glazbena mladež, čiji je ogranak i Glazbena mladež u Osijeku. Današnja koncertna i kazališna publika upoznavala se s umjetnošću u kazalištima, koncertnim dvoranama, galerijama, narodnim sveučilištima, školama i đačkim domovima upravo kroz članstvo u ovoj Udruzi. Djelatnost Hrvatske glazbene mladeži jest obrazovanje mladih kroz kulturu i umjetnost. Glazbena mladež u Osijeku usko surađuje s Glazbenom školom Franje Kuhača te je osnivač i organizator dvaju izuzetno značajnih i kvalitetnih, sada već tradicionalnih memorijala, gudačkog memorijala Franjo Krežma i pijanističkog Darko Lukić.

9. Centar za kulturu i sport "Tenja"

Centar za kulturu i sport Tenja je udruga osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kvalitete života stanovnika Tenje, promicanjem kulturnih, tradicijskih vrijednosti, očuvanjem kulturne baštine te promicanjem sportskih i društvenih vrijednosti. U sklopu Udruge djeluje KUD “Josip Šošić”, osnovan u studenome 2002., sa željom da i Tenja zaživi na kulturnoj sceni te kako bi se pomoglo u općem očuvanju tradicijskih, slavonskih, hrvatskih običaja. Uz redovne članove koji se bave plesom i pjevanjem u KUD-u aktivno rade i vezilje te tamburaška sekcija. KUD posjeduje zlatare, svilene suknje i marame, vezenke i suknje te nekolicinu opanaka, šešira i nošnji za muškarce. Društvo nastupa na većim i značajnijim smotrama folklora diljem Slavonije i Baranje, ali gostuje i na manifestacijama u inozemstvu, te organizira smotre folklora u Tenji pod nazivom „Slavonijo, u jesen si zlatna“ i “Pokladno jahanje Tenja”.

10. Hrvatski tamburaški savez u Osijeku

Mnogobrojni tamburaški zborovi na čelu sa Hrvatskim tamburaškim društvom “Zvonimir” osnovanim 1924., doveli su svojedobno uspon tamburaške glazbe do toga da je 1937., inicijativom osječkih tamburaških pregalaca osnovan Hrvatski tamburaški savez sa sjedištem u Osijeku. Tim je događajem Osijek, grad prvog tamburaškog zbora u Hrvatskoj, grad Paje Kolarića, stupio na čelo cjelokupnog hrvatskog tamburaštva. Hrvatski tamburaški savez u Osijeku je savez tamburaških društava, orkestara, zborova i malih sastava koji se bave gajenjem i promicanjem umjetničke tamburaške glazbe izgrađivanjem glazbenog izričaja, umjetničkim razvijanjem i usavršavanjem te unaprjeđivanjem koncertne tamburaške glazbe. Hrvatski tamburaški savez u Osijeku je osnivač Međunarodnog festivala hrvatske tamburaške glazbe.

11. Institut za zborsku glazbu Polifonija

Glazbena radionica mladih uključuje Vokalni ansambl Brevis i Dječji zbor Zumbići. Vokalni ansambl Brevis međunarodno je priznati ženski ansambl, osnovan 1995. Prepoznatljiv je po inovativnosti u umjetničkom izrazu i mogućnostima velike vokalno-interpretativne transformativnosti koja se očituje u projektima najrazličitijih glazbenih žanrova, od umjetničkih do popularnih. Zbog originalnosti i progresivnosti u umjetničkom djelovanju, zbor je predvodnik trendova u zborskoj glazbi te svojim repertoarom i oblicima izvedbe često služi kao uzor drugim ansamblima regije. Za svoj su rad Ansambl i voditelji nagrađeni mnogim međunarodnim nagradama i priznanjima.

Dječji zbor Osječki zumbići osnovan je 1989. i od tada rapidno doprinosi razvoju glazbene, primarno zborske scene Osijeka kao svojevrstan inkubator umjetničkih talenata. Kroz edukativne sadržaje i aktivnosti zbora prošlo je više tisuća djece od kojih je velik dio u mladenačkoj i odrasloj dobi nastavio njegovati umjetničke vrijednosti stečene u zboru i na taj način unapređivati kulturu i umjetnost grada. Zbor i voditelji za svoj su rad primili brojne nacionalne i međunarodne nagrade

12. Tamburaška škola Batorek

Tamburaška škola Batorek počela je sa radom o4.1o.1993. godine, u prostorijama HKUD-a Željezničar, gdje i sada djeluje. Prve godine bilo je upisano 23, zatim 55, pa 73, i sve do brojke 100 učenika, što je i optimalan kapacitet škole. Trenutno je 117 učenika podijeljeno u 5 tamburaških i 2 gitarska razreda, koji dinamikom od dvije probe tjedno savladavaju od osnova teorije i prakse na instrumentima, pa sve do glazbene nadgradnje. Uz voditelja i osnivača, Franju Slavka Batoreka, u dosadašnjih 2o godina škole, u radu sa mladima djelovali su bivši učenici: Goran Rusan (trenutno u TS Fijaker), Marko Krajšić (Sedam osmina), Tomislav Klasan (Slavonia Band), Ninoslav Studen (TS Lyra), Srđan Šitum, Igor Marković (TS Pleter) i Ivan Rendulić (Slavonia Band), u radu sa mladim kategorijama tamburaša, te Filip Jurić, Tihomir Ranogajec i Ervin Lustig sa gitaristima. Trenutni suradnici u nastavi su mr. glazbene pedagogije Dora Knežević, Josip Živčić, student 5. godine Umjetničke akademije Osijek, odjel tamburaško umijeće, te Luka Vrdoljak, student 4. godine medicinskog fakulteta u Osijeku. Ponajbolji učenici tamburaških sekcija postaju članovi pratećeg ansambla HKUD-a Željezničar, ili Velikog orkestra škole. Taj se orkestar može pohvaliti sudjelovanjem na 7 festivala hrvatske tamburaške glazbe.

13. Teatar to go

Teatar to go umjetnička je organizacija koja se bavi kazalištem i filmom. Od 2014. tragamo za mogućnostima, širimo umjetnost, potičemo kreativnost i rad na projektima koji pozitivno utječu na okruženje u kojem djelujemo.
Glavna okosnica rada je produkcija profesionalnih predstava i Revije hrvatskog kratkog filma Filmska RUNDA. Popratne aktivnosti su radionice, paneli, autorske filmske večeri, istraživanja, klub kazališne publike KLAP KLAP.
Tijekom dosadašnjeg djelovanja gostovali smo s predstavama u više od 50 mjesta u Hrvatskoj i regiji, predstavljali se na kazališnim festivalima te dobivali nagrade i priznanja za svoj rad.
Od 2016. organiziramo reviju Filmska RUNDA s kojom smo napravili audiovizualni iskorak u afirmaciji mladih filmskih umjetnika na području istoka Hrvatske i jačanju filmskih kapaciteta.
Od projekta do projekta organizacija okuplja različite aktere u društvu, a bazu čine kazalištarci, filmaši i kulturolozi. Posebnu pozornost obraćamo na jačanje volonterske mreže unutar organizacije te na sektorske i međusektorske suradnje koji doprinose realizaciji projekata.

14. Udruga PLANTaža

Udruga je osnovana u rujnu 2014. s ciljem promicanje ekologije, kroz znanje i vještine da bi se živjelo u skladu s prirodom. Cilj je okupiti mlade ljude, pokazati im kroz radionice i tečajeve nešto novo, drugačije. Organizacijom koncerata, predstava, sajmova, filmskih večeri Udruga radi na razvijanju pozitivnih stajališta jedni prema drugima, povjerenju, umjetnosti i ekologiji.

Djelatnosti udruge su:

-Razvijanje i promoviranje ekologije i održivog načina života

-Organizacija edukacija kroz predavanja, radionice, tečajeve i slično

-Organizacija koncerata, izložbi, video projekcija, predstava i slično

-Razmjena i prodaja dobara proizašlih iz djelatnosti udruge

-Sadnja i eko uzgoj

-Organizacija radnih akcija usmjerenih na očuvanje prirode

-Organiziranje i sudjelovanje u projektima vezanim uz zdrav život

-Suradnja sa zdravstvenim, odgojnim, obrazovnim, znanstvenim i sportskim ustanovama, te drugim udrugama koje se bave sličnim ciljevima u zemlji i inozemstvu

-Pružanje pomoći i rad s osobama iz socijalno osjetljivih skupina

-Kulturne i baštinske djelatnosti

-Razvoj i poticanje kulture kroz projekte, tribine i druga razna događanja

-Organiziranje i aktivno sudjelovanje u ekološkim akcijama

-Suradnja sa subjektima poslovnog i vladinog sektora u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge

15. Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji ANDIZET

Andizet je osnovana s ciljem izgradnje i promidžbe umrežene platforme dionika kreativne industrije,
internacionaliziranja lanca vrijednosti hrvatskih kulturnih sadržaja, promicanja i unapređenja kulture u Republici Hrvatskoj, unapređivanja znanstvenih istraživanja i razvijanja metodološkog okvira za istraživanja u sektoru kreativne industrije, informiranja znanstvene, stručne i šire javnosti o rezultatima i aktivnostima rada udruge.
Osim istraživačke, popularizacijske i nakladničke djelatnosti, Institut Andizet priređuje kulturna i znanstvena događanja: predstavljanje knjiga, znanstvene susrete, okrugle stolove, rasprave, stručna i znanstvena predavanja te koncerte klasične glazbe.

Kreativna riznica – popularizacijski simpozij kreativne industrije (od 2015. )
Milenijsko natjecanje iz kreativne industrije – natjecanje iz kreativne industrije (od 2019. )

Od 2016. Institut Andizet dodjeljuje godišnje nagrade:
Vodik- za najbolje izlagače na Kreativnoj riznici i ostvareni prinos kreativnoj industriji.
Mali Vodik- za najuspješnije natjecatelje na Milenijskom natjecanju iz kreativne industrije.

16. Udruga za kreativni razvoj Osijek

Udruga UKRO raspolaže prostorom privatnog studio umjetnika Maria Matokovića te samim time i resursima koji se nalaze unutar istoga.
MMML Studio je projekt neprofitne organizacije UKRO zamišljen kao platforma za vizualna istraživanja, trenutno u vidu kratkih umjetničkih rezidencija ali i projekata koji doprinose unaprjeđenju kreativno-kritičkog mišljenja unutar zajednice.

Skip to content