Organizacija

Sadržaj

Organizacija

Zajednica športskih udruga Grada Osijeka

Adama Reisnera 46a (ŠD “Zrinjevac”, II. kat)
31000 Osijek
Telefon: +385 (0)31 227 500, +385 (0)31 227 501
Fax: +385 (0)31 227 515
MB: 3021785
ŽR: 2340009-1110055066
kontakt e-mail adrese:
sport.sav.osijek@os.t-com.hr
zsugos@os.t-com.hr
web adresa: http://www.zsugos.hr

Sportska zajednica u svom djelokrugu usklađuje aktivnosti svojih članova, potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuje i usklađuje programe sporta te predlaže program javnih potreba u sportu i sudjeluje u njegovu ostvarivanju, skrbi o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih, promiče stručni rad u sportu i sudjeluje u skrbi o javnim sportskim građevinama.

 

SKUPŠTINA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEKA

U MANDATNOM RAZDOBLJU 2016.-2020.

Članovi Skupštine u razdoblju 2016. – 2020.

1. Zvonko BIONDIĆ, ing.

2. Stojan BJELAJAC

3. Davor BRUST, prof.

4. Zoran ĆELIĆ

5. Vlasta DRAGUŠICA, mag.iur.

6. Darko DUMANČIĆ, prof., univ.spec.iur.

7. Hrvoje GUTZMIRTL, dr.med.vet.

8. Damir HARANGOZO

9. Karolina HEREK

10. Zvonko HORVAT

11. Helena JANSON

12. mr.sc. Neđeljko KNEŽEVIĆ, dipl.oec.

13. Dane KONČAR, prof.

14. Božo KRIŠTO

15. Marko KVESIĆ, prof.

16. Alen MAJIĆ

17. Ivana MALTAŠIĆ. dipl.oec.

18. mr.sc. Mladen MIKOLČEVIĆ

19. Slavko MILAS, dipl.ing.polj.

20. Slavko NEDIĆ, dipl.iur.

21. mr. Stevan RADOVANČEVIĆ, mag.drv.ind.

22. Igor SALAJIĆ

23. mr. Vesna ŠIRIĆ

24. Vedran TASLIDŽIĆ

25. Krešo TROSKOT

26. Zvjezdana TUMA-PAVLOV, dipl.iur.

27. Gordana VESELIĆ, prof.

28. Ante VUČEMILOVIĆ-ŠIMUNOVIĆ, dipl.iur.

29. Damir ZAHIROVIĆ

30. Boris WINKLER, dipl.iur.

Izvršni odbor

Ante VUČEMILOVIĆ-ŠIMUNOVIĆ, predsjednik
Marko KVESIĆ, dopredsjednik
Slavko MILAS, dopredsjednik
Davor BRUST
Alen MAJIĆ
Slavko NEDIĆ
Stevan RADOVANČEVIĆ

Nadzorni odbor

Darko TOLIĆ, dipl.iur, predsjednik
Željko BEL, prof., član
Stjepan KRAJNOVIĆ, oec., član
Đuro PAĐEN, zamjenik člana
Nikola TRESOGLAVIĆ, dipl.oec., zamjenik člana

Odbor za sport

Temeljem Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika, Gradonačelnik Grada Osijeka je donio Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za sport, kojim su imenovani:

1. Bojan Bodražić, predsjednik

2. Josip Mihaljević, član

3. Zvonko Pongrac, član

4. Mirela Korov, član

5. Valentina Koprivnjak, član

6. Dražen Alerić, član

Mandat predsjednika i članova Odbora traje do isteka mandata Gradonačelnika.

Sukladno Odluci o radnima tijelima Gradonačelnika, Odbor za sport obavlja poslove i zadaće kao što su:

– razmatra pitanja koja se odnose na osiguravanje uvjeta zadovoljavanja lokalnih potreba stanovništva u području sporta
– raspravlja o pitanjima od značenja za sport te predlaže i potiče donošenja mjera za unapređenje sporta
– prati i razmatra pitanja koordinacije i izrade programa javnih potreba u sportu
– razmatra akte kojima se utvrđuje gospodarenje sportskim objektima u smislu ugovaranja zakupa, nadzora radova na održavanju i izgradnji objekata, te zaključivanju ugovora o korištenju objekata
– razmatra znanstvene i razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji razvoja sporta
– razmatra dio Nacionalnog programa sporta koji se provodi na području grada
– prati aktivnosti, poslove i djelatnosti u području sporta značajni za grad
– razmatra pitanja u svezi sportskih objekata kojima se određuje plan izgradnje, obnove,održavanja i upravljanja sportskim građevinama
– razmatra izvješće o izvršavanju programa javnih potreba u sportu i utrošku sredstava
– predlaže gradonačelniku mjere i aktivnosti u praćenju korištenja i utroška sredstava u području sporta
– razmatra i proučava i druga pitanja iz nadležnosti gradonačelnika u području sporta

Upravni odjel za društvene djelatnosti:
Odsjek za sport

Školski športski savez grada Osijeka
Školski sportski savez grada Osijeka je savez u području sporta s ciljem poticanja i promicanja sporta djece i mladeži na području grada Osijeka.
Sjedište Saveza je u Osijeku, Istarska 1.

Gradski savez za športsku rekreaciju “Sport za sve”
Gradski savez organizira i provodi programe sportske rekreacije građana svih dobnih skupina.
Sjedište Saveza je u Osijeku, Istarska 1.

Športski objekti d.o.o.
Društva sa ograničenom odgovornošću koje upravlja kapitalnim sportskim objektima u vlasništvu Grada Osijeka.
Sjedište Društva je u Osijeku, A. Reisnera 46a.

Veličina slova