Organizacija

Sadržaj

Organizacija

Zajednica sportskih udruga grada Osijeka

Adama Reisnera 46a (ŠD “Zrinjevac”, II. kat)

31000 Osijek

Telefon: +385 (0)31 227 500, +385 (0)31 227 501

Fax: +385 (0)31 227 515

MB: 3021785

ŽR: 2340009-1110055066

kontakt e-mail adrese: sport@zsuogs.hr

web adresa: www.zsugos.hr

Zajednica sportskih udruga grada Osijeka (ZSUGOS) djeluje od 14. rujna 1961. godine. U svom djelokrugu usklađuje aktivnosti svojih članova, potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuje i usklađuje programe sporta te predlaže program javnih potreba u sportu na području grada Osijeka i sudjeluje u njegovu provođenju. Skrbi o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih, promiče stručni rad u sportu i sudjeluje u skrbi o javnim sportskim građevinama.

Posebnu pozornost posvećuje razvoju sporta u skladu sa usvojenom Strategijom razvoja sporta grada Osijeka 2020.-2030.

 

Skupština ZŠUGOS u mandatnom razdoblju 2020. – 2024.

 1. Tomislav Bilandžić, univ. spec. iur.
 2. Stojan Bjelajac
 3. Nataša Brčić, dipl. oec.
 4. Ljiljana Brkić
 5. Zoran Ćelić
 6. Vlasta Dragušica, mag. iur.
 7. Siniša Durgel
 8. Joco Đukić, prof.
 9. Hrvoje Gutzmirtl, dr. med. vet.
 10. Zoran Munduković
 11. Zvonko Horvat
 12. Helena Janson
 13. sc. Neđeljko Knežević
 14. Dane Končar, prof.
 15. Ivan Kos, dipl. oec.
 16. Ivana Maltašić, dipl. oec.
 17. Sena Matešić
 18. Zvonimir Midžić
 19. Mladen Mikolčević
 20. Dražen Milohnoja, dipl. oec.
 21. Mihael Močković
 22. Mirna Rajle Brođanac
 23. Igor Salajić
 24. Robert Seligman
 25. Karlo Šatvar, dipl. iur.
 26. Krešo Troskot
 27. Gordana Veselić, prof.
 28. Damir Zahirović
 29. Duško Živković

Izvršni odbor

 1. Ivan Kos, predsjednik
 2. Nataša Brčić, dopredsjednica
 3. Robert Seligman, dopredsjednik
 4. Tomislav Bilandžić
 5. Stojan Bjelajac
 6. Hrvoje Gutzmirtl
 7. Sena Matešić
 8. Dražen Milohnoja
 9. Igor Salajić

Nadzorni odbor

 1. dr.sc. David Krmpotić, predsjednik
 2. Vladimir Mađarević, član
 3. Petar Krpan, član
 4. Boris Milošević, zamjenik člana
 5. David Šain, zamjenik člana

 

Školski športski savez grada Osijeka

Školski športski savez grada Osijeka je savez u području sporta čija je misija i cilj poticanje i promicanje sporta djece i mladeži na području grada Osijeka. Svoje aktivnosti provodi od 1962. godine organizacijom sportskih natjecanja školskih sportskih društava, provođenjem izvanškolskih aktivnosti, radom s djecom predškolske dobi, radom na promicanju, unaprjeđenju i promidžbi školskog sporta, te uspostavljanju suradnje s drugim strukovnim organizacijama.

Sjedište Saveza je u Osijeku, Istarska 1.

 

Gradski savez za športsku rekreaciju “Sport za sve”

Gradski savez organizira i provodi programe sportske rekreacije građana svih dobnih skupina neprekidno od 1952. godine. Djelatnost Saveza usmjerena je prvenstveno provedbi sportskih aktivnosti/programa rekreativaca s ciljem očuvanja, održavanja, poboljšanja i unaprjeđenja njihovih psihofizičkih sposobnosti i zdravlja, obogaćivanja slobodnog vremena tjelesnim vježbanjem i sportskim aktivnostima te posljedično podizanja kvalitete života. Sjedište Saveza je u Osijeku, Istarska 1.

 

Savez za sport i sportsku rekreaciju osoba s invaliditetom – SPORIN

Savez za sport i sportsku rekreaciju osoba s invaliditetom – Sporin objedinjuje rad osam članica: Boćarskog kluba osoba s invaliditetom Osječki osmijeh, Športskog invalidskog boćarskog kluba HVIDRA – Osijek, Plivačkog kluba Delfin, Športskog invalidskog odbojkaškog kluba HVIDR-a Osijek, Šahovskog kluba HVIDR-a Osijek, Športske udruge slijepih Svjetlost, Udruge sportske rekreacije osoba s invaliditetom starije životne dobi Duga Osijek i Karate kluba HVIDRA Osijek.

Djelatnost Saveza i članica ostvaruje se organiziranjem sportskih igara, redovnim treninzima i vježbama, sudjelovanjem na natjecanjima, te prigodnim manifestacijama i susretima.

Sjedište Saveza je u Osijeku, Zeleno polje 5

 

Osječki športski savez gluhih

U okviru Osječkog športskog saveza gluhih djeluje osam udruga: Športska udruga gluhih Slavonac, Malonogometni klub Slavonac, Streljački klub Slavonac, Stolnoteniski klub Slavonac, Šahovski klub Slavonac, Kuglački klub Slavonac, Badminton klub Slavonac i Pikado klub Slavonac.

Osnovne su aktivnosti Saveza i članica sudjelovanje u sportskim natjecanjima na razini grada, županije i države, organiziranje prvenstvenih, prijateljskih i internih natjecanja i turnira, te provedba redovnog treninga i priprema sportaša i članova.

Sjedište Saveza je u Osijeku, Pavla Pejačevića 3

 

Športski objekti d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću u većinskom vlasništvu Grada Osijeka koje upravlja kapitalnim sportskim objektima u vlasništvu Grada Osijeka, pravni je sljednik Uprave športskih objekata osnovane 1964. godine.

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka uređen je Zakonom o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) Odlukom o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/11, 2/15 i 4/17), Odlukom o povjeravanju na upravljanje i održavanje javnih rekreacijskih i športskih površina na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br.14/16) i Programom javnih potreba u sportu na području grada Osijeka.

Sjedište Društva je u Osijeku, Kneza Trpimira 23

 

Grad Osijek

Upravni Odjel za društvene djelatnosti

Odsjek za sport

Odsjek za sport posebna je ustrojstvena jedinica Odjela u kojoj se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi u svezi sa zadovoljavanjem potreba stanovništva u sportu na području grada Osijeka.

Sjedište Odsjeka je u Osijeku, Istarska 1

Skip to content