Zamjenici gradonačelnika

Sadržaj

Zamjenici gradonačelnika

Gradonačelnik ima dva zamjenika. Zamjenici pomažu gradonačelniku u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga koje im on povjeri, zamjenjuju ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavljaju druge poslove sukladno propisima i općim aktima Grada.

Dragan VulinDr. sc. Dragan Vulin

Dragan Vulin rođen je 1. svibnja 1986. godine u Osijeku.

Završio je srednju Elektrotehničku i prometnu školu u Osijeku 2005. godine, smjer elektrotehničar. Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) završio je 2008., a diplomski studij 2010. godine, te stekao akademski naziv magistar inženjer elektrotehnike. Tijekom studija, dobitnik je Rektorove nagrade i godišnje nagrade “Hrvoje Požar” Hrvatskog energetskog društva za izvrstan uspjeh u studiju. Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike na FERIT-u završio je 2020. godine, čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja Tehničkih znanosti, polje Elektrotehnika.

Po završetku diplomskog studija, 2010. godine, zaposlen je kao znanstveni novak na Zavodu za elektrostrojarstvo FERIT-a, gdje radi do 2020. godine, nakon čega je zaposlen na radnom mjestu poslijedoktoranda. Autor je šest znanstvenih radova u časopisima A kategorije, četiri rada u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom te jednog sveučilišnog udžbenika iz područja elektromagnetizma, analize električkih mreža, obnovljivih izvora energije i energetske elektronike, za što je dobio i godišnju nagradu FERIT-a kao najuspješniji mladi znanstvenik u 2021. godini.

Od 2013. do 2017. godine obnašao je dužnost zamjenika župana Osječko-baranjske županije, a od 2017. do 2021. godine bio je predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije i član Gradskoga vijeća Grada Osijeka.

Član je Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Sudjelovao je u IVLP programu (International Visitor Leadership Program) Vlade SAD-a pod nazivom „Aktualna socijalna, politička i gospodarska pitanja SAD-a za mlade europske lidere“ u 2019. godini, tijekom kojega je boravio u SAD-u.

 

Jasenka CrnkovićJasenka Crnković

Rođena u Osijeku, 15. kolovoza 1978.

 

 

 

 

 

 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

2017-danas

Doktorski studij: Međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Poduzetništvo i inovativnost, Ekonomski fakultet u Osijeku

OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANCI:

 1. Erceg, A., Gulam, V., Crnković, J. (2020). Different cultural approaches to employee management. Proceedings of Interdisciplinary Management Conference XVI – IMR 2020, Barković, D., Dernoscheg, K., H., Erceg, A., Glavaš, J., Papp, N., Runzheimer, B., Wentzel, D. (ur.). Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate doctoral Study Program in Management, Hochschule Pforzheim University, Germany, Croatian Academy of Sciences and Arts, str. 531-549.
 2. Erceg, A., Crnković, J., Dotlić, P. (2019). Financing Franchising Growth: Role of Banks in Croatia. 8th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, Leko Šimić, M., Crnković, B. (ur.), Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 404-415

2003–danas

Poslijediplomski specijalistički studij: Financije i Bankarstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet, Osijek (Hrvatska) – u fazi pisanja završnog rada

Financije i bankarstvo

1993–1997

dipl.oec. (mag oec.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek (Hrvatska)

smjer: Financijski management

1997–2002

Diplomirala: 17. prosinca 2002. sa izvrsnim uspjehom; diplomski rad iz kolegija Monetarno–kreditna politika, na temu: “Kreditno poslovanje banaka na primjeru Erste & Steiermärkische Bank d.d.”

– diplomski rad je osvojio 1. nagradu 2003. od strane Udruge financijskih djelatnika i računovođa

1985–1993

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan u Osijek (Hrvatska)

Uspjeh: izvrstan kroz sve razrede

1991.–1992.  u osnovnoj školi Grundschule «Schillerplatz – Fürstenfeld» u Fürstenfeld, Austrija

OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik:  hrvatski

Ostali jezici Razumijevanje Govor Pisanje
Slušanje Čitanje Govorna
interakcija
Govorna
produkcija
engleski C1 C1 C1 C1 C1
njemački C1 C1 C1 C1 C1
talijanski A2 A2 A2 A1 A1

 

Položena 4. stupnja talijanskog jezika s komunikacijskim stupnjem u školi stranih jezika Lanico

Stupnjevi: A1/A2: Početnik – B1/B2: Samostalni korisnik – C1/C2 Iskusni korisnik

Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

 • odlične komunikacijske vještine stečene tijekom rada na rukovodećim mjestima unutar bankarskog sektora, te kao redoviti gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Organizacijske/rukovoditeljske vještine

 • upravljanje ljudima i rezultatom stečeno tijekom rada na rukovodećim mjestima unutar bankarskog sektora
 • proaktivnosti, inovacije unutar prodajnih timova kao coach i interni trener za regiju Istok u Sektoru gospodarstva, te kao direktro poslovnice u Osijeku

Poslovne vještine

 • dobro vladanje postupcima upravljanja kvalitetom – konstantno održavanje kvalitete rada i kreditnih zahtjeva u svim segmentima bankarstva
 • izrada i organizacija internih edukacija u području expert i soft skills na nivou Erste Grupe kao interni trener (Hrvatska, C. Gora, Srbija, Makedonija)
 • analiza, rad i podrška u financiranju EU projekata
 • sudjelovanje u procesima javne nabave i priprema dokuemntacije za javna nadmetanja i prema Banc i prema klijentima
 • praćenje i unapređivanje prodaje proizvoda i usluga
 • prodajne vještine stečene tijekom rada na mjestu promotora i prezentera proizvoda, financijskog zastupnika, višeg stručnog suradnika, koordinatora i voditelja Mid-office-a, internog trenera i coach za regiju Istok u Sektoru gospodarstva u ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. i kao direktora poslovnice u KentBank d.d.
 • pregovaračke vještine stečene tijekom rada na mjestu financijskog zastupnika, višeg stručnog suradnika, internog trenera i koordinatora coaching i Mid office-a u ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. i kao direktora poslovnice u KentBank d.d.
 • prezentacijske vještine stečene tijekom rada na raznim sajmovima i promocijama tijekom rada preko student servisa, te kao financijski zastupnik, viši stručni suradnik, coordinator i voditelj Mid-office-a, interni trener i coach za regiju Istok u Sektoru gospodarstva u ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. i kao direktora poslovnice KentBank d.d.
 • Položen ispit zastupnika u osiguranju pri HANFA, HANFA, Zagreb, 2016.

Računalne vještine

 • vrlo dobro vladanje alatima Microsoft Office™
 • MS Windows 95/98/Me/XP, Word, Excel, Internet Explorer; Power Point

Ostale vještine

 • tenis: TK Olimpija, Osijek (7 godina), danas aktivni rekreativac
 • skijanje: od 2007. član Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS): licencirani učitelj skijanja-učitelj skijanja
 • fitness, rolanje, yoga, sviranje klasične gitare
 • član Upravnog odbora Udruge Ekkonomskog fakulteta Osijek – ALUMNI EFOS (2017/2019)

Priznanja i nagrade:

 • “Kreditno poslovanje banaka na primjeru Erste & Steiermärkische Bank d.d.”, Udruga financijskih djelatnika i računovođa, Osijek, 2003.
 • nagrada za diplomski rad od strane Udruge financijskih djelatnika i računovođa za diplomski rad iz kolegija Monetarno – kreditna politika, na temu: «Kreditno poslovanje banaka na primjeru Erste & Steiermärkische Bank d.d.
 • Stipendist Osječko-baranjske županije za sufinanciranje Doktorskog studija za akademsku godinu 2017/2018.

 

RADNO ISKUSTVO

kolovoz 2019–lipanj 2021

DIREKTOR POSLOVNICE OSIJEK – KENTBANK d.d.

 1. srpnja 2017-kolovoz 2019

VODITELJ ODJELA MID OFFICE-A za regiju Istok– Sektor malih i srednjih klijenata u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Regija Istok,  www.erstebank.hr

 1. svibnja 2015–1. srpnja 2017

KOORDINATOR MID OFFICE-A za regiju Istok – Sektor gospodarstva, Direkcija malih i srednjih klijenata u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., www.erstebank.hr

 1. lipnja 2013–1. svibnja 2015

VIŠI STRUČNI SURADNIK (Mid Office)– Sektor gospodarstva, Direkcija malih i srednjih klijenata u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., www.erstebank.hr

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka (Hrvatska)

 • – 2019. INTERNI TRENER/EDUKATOR unutar Erste Banke u Hrvatskoj i inozemstvu
 • 3/2014.-5/2014. – D. DIREKOTRA PROFITNOG CENTRA VINKOVCI, ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK D.D.

2006–2013

FINANCIJSKI ZASTUPNIK – Sektor gospodarstva, Direkcija malih i srednjih klijenata u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. , www.erstebank.hr

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka (Hrvatska)

10 ožujka 2003–2006

FINANCIJSKI ZASTUPNIK asistent – Sektor gospodarstva, Direkcija malih i srednjih klijenata u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. , Rijeka, www.erstebank.hr

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D, Rijeka (Hrvatska)

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova