Zamjenici gradonačelnika

Sadržaj

Zamjenici gradonačelnika

Gradonačelnik ima dva zamjenika. Zamjenici pomažu gradonačelniku u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga koje im on povjeri, zamjenjuju ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavljaju druge poslove sukladno propisima i općim aktima Grada.

Dragan VulinDr. sc. Dragan Vulin

Dragan Vulin rođen je 1. svibnja 1986. godine u Osijeku.

Završio je srednju Elektrotehničku i prometnu školu u Osijeku 2005. godine, smjer elektrotehničar. Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) završio je 2008., a diplomski studij 2010. godine, te stekao akademski naziv magistar inženjer elektrotehnike. Tijekom studija, dobitnik je Rektorove nagrade i godišnje nagrade “Hrvoje Požar” Hrvatskog energetskog društva za izvrstan uspjeh u studiju. Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike na FERIT-u završio je 2020. godine, čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja Tehničkih znanosti, polje Elektrotehnika.

Po završetku diplomskog studija, 2010. godine, zaposlen je kao znanstveni novak na Zavodu za elektrostrojarstvo FERIT-a, gdje radi do 2020. godine, nakon čega je zaposlen na radnom mjestu poslijedoktoranda. Autor je šest znanstvenih radova u časopisima A kategorije, četiri rada u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom te jednog sveučilišnog udžbenika iz područja elektromagnetizma, analize električkih mreža, obnovljivih izvora energije i energetske elektronike, za što je dobio i godišnju nagradu FERIT-a kao najuspješniji mladi znanstvenik u 2021. godini.

Od 2013. do 2017. godine obnašao je dužnost zamjenika župana Osječko-baranjske županije, a od 2017. do 2021. godine bio je predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije i član Gradskoga vijeća Grada Osijeka.

Član je Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Sudjelovao je u IVLP programu (International Visitor Leadership Program) Vlade SAD-a pod nazivom „Aktualna socijalna, politička i gospodarska pitanja SAD-a za mlade europske lidere“ u 2019. godini, tijekom kojega je boravio u SAD-u.

 

Jasenka Crnković

Jasenka Crnković rođena je 15. kolovoza 1978. godine u Osijeku.

Završila je srednju II. gimnaziju u Osijeku 1997. godine sa izvrsnim uspjehom, te je oslobođena polaganja mature. Diplomirala je 2002. godine na sveučilišnom diplomskom studiju financijskog managementa na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera s izvrsnim uspjehom diplomskog rada na temu „Kreditno poslovanje banaka na primjeru Erste & Steiermarkische Bank d.d.“ koji je osvojio 1. nagradu od strane Udruge financijskih djelatnika i računovođa te stekla akademski naziv  dipl.oec. Tijekom studija bila je stipendistica Donauschwäbische kulturstiftung, te je dio studija provela u Stuttgart, Njemačka.

Bila je članica Upravnog odbora Udruge Alumni Ekonomskog fakulteta u Osijeku te predsjednica Rotary kluba Osijek.

Po završetku studija zaposlila se u bankarskom sektoru gdje je kroz 17 godina rada napredovala do Voditelja odjela za regiju Istok u Sektoru gospodarstva, Erste & Steiermarkische Bank d.d., dok je istovremeno bila i koordinatorica internih trenera za područje Hrvatske, BiH, Crne Gore, Srbije i Makedonije. U kolovozu 2019. godine stupila je na mjesto direktorice Poslovnice KENTBANK d.d. u Osijek gdje je bila do lipnja 2021. kada je stupila na mjesto zamjenice Gradonačelnika Grada Osijeka. U svom je djelovanju zadužena za područje gospodarstva, kulture, financija, EU fondova i predškolskog odgoja.

Trenutno završava poslijediplomski specijalistički studij financije i bankarstvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te istovremeno pohađa i međunarodni interdisciplinarni doktorski studij Poduzetništvo i inovativnost na Sveučilištu J. J. Strossmayera.

Jako voli životinje, putovanja, koncerte i živu glazbu, a tijekom školovanja je aktivno trenirala tenis u TK Olimpija u Osijeku i pohađala Glazbenu školu Franje Kuhača u Osijeku. Veliki je zaljubljenik u skijanje gdje se godinama usavršavala i tako postala učiteljica skijanja pri Hrvatskom zboru učitelja i trenera sportova na snijegu.

Udana je i majka jedne djevojčice.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content