Zamjenici gradonačelnika

Sadržaj

Zamjenici gradonačelnika

Gradonačelnik ima dva zamjenika. Zamjenici pomažu gradonačelniku u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga koje im on povjeri, zamjenjuju ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavljaju druge poslove sukladno propisima i općim aktima Grada.

mr.sc. BORIS PILIŽOTA, mag.oec.

Boris PiližotaBoris Piližota rođen je u Osijeku 4. veljače 1978. U Osijeku je završio osnovnu i srednju školu te Ekonomski fakultet, na kojem je diplomirao 2003. Poslijediplomski studij Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku uspješno je završio 2010., stekavši znanstvenu titulu magistra društvenih znanosti – znanstveno polje ekonomije.

U svom profesionalnom radu stekao je brojna iskustva radeći u realnom sektoru, ponajprije u dijelu financijskih i osiguravajućih društava. Izdvajamo poslove regionalnog direktora za istočnu Hrvatsku Generali osiguranja d.d. te potom mjesto direktora Savjetodavnog centra Regionalne direkcije Istok, za sektor građanstva, Erste&SteiermärkischeBank d.d.

Aktivno se služi engleskim te pasivno francuskim jezikom.

Od 2013. , pa do stupanja na dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Osijeka, kao predstojnik Područne službe u Osijeku Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, bio je nadležan za organizaciju i vođenje poslova Područne službe.

Za zamjenika gradonačelnika izabran je na neposrednim izborima za gradonačelnika Grada Osijeka u lipnju 2017.

 

ŽANA GAMOŠ, mag.iur.

Žana GamošŽana Gamoš rođena je u Osijeku 7. prosinca 1979. gdje je završila Opću gimnaziju, a 2006. diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i stekla zvanje diplomirane pravnice.

Tijekom studiranja radila je kao voditeljica-novinarka na HRT Radio Osijek i Radiju Plus Osijek, a od 2006. do 2017. bila je zaposlena u Regionalnoj veletržnici Osijek d.d. na poslovima poslovne tajnice i pravnice.

Od 2013. bila je predsjednica Uprave i direktorica dva trgovačka društva, Regionalne veletržnice Osijek d.d. i ULO hladnjače d.o.o. Osijek.

Od lipnja 2017. obnaša dužnost zamjenice gradonačelnika Osijeka. Uz profesionalnu karijeru aktivna je članica Volonterskog centra u Tenji, Udruge bosanskih Hrvata Prsten Podružnice Osijek i Udruge za kreativnu edukaciju Školarac iz Tenja.

Živi u Tenji, udana je i majka dvoje djece. Voli čitati, rolati i provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova