Socijalna skrb i zdravstvo

Sadržaj

Socijalna skrb i zdravstvo

Socijalna skrb je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, s ciljem unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

U području zdravstva provode se javnozdravstvene mjere i veterinarske mjere, a posebno mjere dezinsekcije i deratizacije te skrb o napuštenim životinjama i higijeničarska služba sukladno važećim zakonskim propisima u području zaštite pučanstava od zaraznih bolesti te zakonskim propisima o zaštiti životinja.

Skip to content