Gradska uprava

Sadržaj

Gradska uprava

tel: (031) 229-229
fax: (031) 229-180; 211-675

Gradonačelnik:
Ivan Vrkić, dipl.iur.

Zamjenici gradonačelnika:
mr.sc. Boris Piližota

Žana Gamoš, mag.iur.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova