Gradska uprava

Sadržaj

Gradska uprava

tel: (031) 229-229
email: gradonacelnik@osijek.hr

Gradonačelnik:
Ivan Radić, mag.oec.

Zamjenici gradonačelnika:
dr.sc. Dragan Vulin, mag.ing.el.
Jasenka Crnković, mag.oec.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content