Znanost i kultura

Sadržaj

Znanost i kultura

1. Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Akademija za umjetnost i kulturu u OsijekuAkademija za umjetnost i kulturu u Osijeku jedina je umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja je dopusnicu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske za rad dobila 18. listopada 2004. godine. Prvu generaciju studenata upisuje akademske 2004./2005. godine. Locirana je u nekoliko zgrada u sklopu osječkog Sveučilišnog campusa, gdje djeluje od 2005. godine. Svojim je dosadašnjim radom Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku razvila prepoznatljivost i približila umjetnička područja kako studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, tako i ostalim studentima koji su kroz različite projekte i radionice sudjelovali u radu Akademije, ali i širem građanstvu.

Umjetničku Akademiju danas čine pet Odsjeka: Odsjek za glazbenu umjetnost, Odsjek za novu glazbu, Odsjek za likovnu umjetnost, Odsjek za kazališnu umjetnost i Odsjek za primijenjenu umjetnost.

Da se na Umjetničkoj akademiji pridaje velika važnost kvaliteti nastave, dokazuju i izvrsni uspjesi studenata u proteklim godinama. Akademija trenutno broji ukupno 246 studenta, upisanih na preddiplomske i diplomske studije. Zaposleno je ukupno 115 nastavna i administrativna djelatnika.

Pored redovite nastave, na Umjetničkoj akademiji organiziraju se konferencije, festivali, seminari, predstavljanja knjiga, koncerti, izložbe, predstave, projekcije, slušaonice i radionice. Organiziraju se i gostovanja predavača iz Hrvatske i inozemstva. Studenti i nastavni djelatnici Akademije, u okviru različitih programa i redovito, sudjeluju u međunarodnim razmjenama i natjecanjima iz svih umjetničkih područja djelovanja Akademije. U okviru međunarodne suradnje, sudjelovali su na različitim manifestacijama, od festivala, natjecanja, skupnih ili samostalnih izložbi, kolonija itd. Umjetnička akademija u Osijeku se različitim umjetničkim projektima predstavlja od početka svoga djelovanja. Neki od njih su nacionalnog, a neki međunarodnog karaktera.

Projekti Umjetničke akademije u Osijeku:

– međunarodni susret kazališnih akademija Dionizijev festival, na kojem sudionici razmjenjuju
stečena znanja, vještine i iskustva iz područja kazališne umjetnosti;

– međunarodna revija lutkarstva, LUTKOKAZ, na kojoj se prezentacijama, radionicama i predstavama
sudionike upoznaje s novostima iz područja lutkarstva;

– završna izložba svih studenta preddiplomskog i diplomskog studija Likovne kulture, koju svake
godine organizira Odsjek za likovnu umjetnost;

– međunarodna studentska kiparska kolonija Jarčevac, na kojoj studenti, uz stručno vodstvo
profesora s Odsjeka za likovnu umjetnost, svoje skulpture izrađuju od drva;

– Odsjek za glazbenu umjetnost već tradicionalno, u vrijeme Božića, organizira glazbene
božićne svečanosti, GLAZ-B-OS festival;

– međunarodni festival vokalne glazbe InterVox festival je Odsjeka
za glazbenu umjetnost, koji se sastoji od nekoliko iznimnih glazbenih događanja;

– međunarodno natjecanje mladih pjevača Lav Mirski (u sklopu festivala vokalne glazbe,
InterVox), na kojem sudjeluju mlade pjevačice i pjevači iz zemalja regije i šire;

– zajednički projekt Grada Osijeka, Muzeja Slavonije i Umjetničke akademije u Osijeku, Osječka glazbena srijeda;

– Umjetnička akademija u Osijeku sudjeluje i na Festivalu znanosti, Osječkom ljetu kulture i Osječkom
ljetu mladih s bogatim programima, u kojima sudjeluju studenti sva tri Odsjeka Umjetničke akademije u Osijeku;

– svakog listopada se obilježavaju Dani Umjetničke akademije u Osijeku, a u obilježavanju istih sudjeluju profesori i studenti sva tri Odsjeka;

– edukativno-prezentacijski projekt Susreti u knjižnici omogućuje dodatno upoznavanje s područjima rada Umjetničke akademije u Osijeku, kroz sadržaje kao što su: glazbene slušaonice, projekcije  filmova, razgovori s povodom, tematska predavanja i slično;

– zajednički projekt Umjetničke akademije u Osijeku i Akademije umetnosti iz Novog Sada, Panonski put umjetnosti – osnaživanje suradnje i umrežavanja institucija za visoko obrazovanje na području umjetnosti i ekologije, prepoznat i financiran od strane EU, rezultirat će postavljanjem land art instalacije uz biciklističku stazu Panonski put mira.

– međunarodni, znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti.

Kontakt:
Adresa: Ulica kralja Petra Svačića 1/f, Osijek
Telefon:
Referada: +385 (31) 253 300
Telefax:+385 (31) 253 353

e-mail: uaos@uaos.hr

http://www.uaos.unios.hr/

2. Glazbena škola Franje Kuhača Osijek

Glazbeno školstvo pokrenuto je u Osijeku 1831. godine, osnutkom glazbene škole koja je djelovala s povremenim kraćim prekidima do 1921. godine. Kontinuirano glazbeno obrazovanje u gradu Osijeku od 1921. provodi Glazbena škola Franje Kuhača, tada pod nazivima: Muzička škola, Gradski konzervatorij i Gradska glazbena škola. Od 1961. škola nosi ime prvog hrvatskog glazbenog povjesničara, muzikologa i etnomuzikologa Franje Kuhača.

U razdoblju od 1977. do 1985., integracijom s osječkim gimnazijama, škola je djelovala kao radna jedinica u okviru Centra za usmjereno obrazovanje Braća Ribar Osijek, a 1985. ponovno se osamostalila kao Centar za glazbeno i plesno obrazovanje Franjo Kuhač Osijek. Pod sadašnjim nazivom Glazbena škola Franje Kuhača Osijek djeluje od 1993. godine.

Svake se školske godine u Glazbenu školu, u programe osnovne glazbene i plesne i srednje glazbene škole, upiše oko 400 učenika. S njima predano i kvalitetno radi 40-ak nastavnika, a rezultati uloženog truda i rada svake se godine dokazuju i oživotvoruju brojnim nagradama osvojenim na regionalnim (županijskim), državnim i međunarodnim natjecanjima. S brojkom od preko 500 nagrada, punim se pravom mogu ponositi učenici i brojni bivši i sadašnji nastavnici ove škole.

Osim sudjelovanja na natjecanjima i održavanja tradicionalnih koncerata u okviru Glazbenog tjedna, Dana škole, Uskrsa i Božića, učenici i profesori Glazbene škole tijekom svake školske godine ostvaruju veliki broj javnih nastupa u gradu i široj okolici. Takvih nastupa bude stotinjak, a vezani su uz otvaranje izložbi, promocije knjiga, književno-poetske večeri; razne skupove i simpozije, posjete uglednih osoba, obilježavanja raznih obljetnica i druge slične prigode.
Škola je bila domaćin nekoliko županijskih i državnih natjecanja učenika glazbe. 1999. godine škola je bila organizator i domaćin prvog EPTA međunarodnog natjecanja mladih pijanista (EPTA – European Piano Teachers Association). Nakon uspješno organiziranog i provedenog natjecanja, Glazbenoj školi Franje Kuhača ponuđeno je da postane trajni domaćin navedene međunarodne manifestacije, čime je grad Osijek dobio svoje stalno mjesto na pijanističkoj karti svijeta. Dosad je održano ukupno 9 EPTA natjecanja.

Osim svoje redovne djelatnosti, Glazbena škola proteklih je godina bila i jedan od glavnih nositelja koncertnog života u gradu Osijeku, a od samih početaka Memorijala Darko Lukić i Franjo Krežma najuže je povezana s njihovom organizacijom i održavanjem.

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek je srednja umjetnička škola koja u okviru svoje djelatnosti izvodi nastavni plan i program:

1. osnovnog glazbenog školstva za programe: klavir, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, rog, truba, trombon, harmonika, tambura, suvremeni ples, pripremni programi za osnovno umjetničko školovanje (početnički solfeggio); a organizira i tečajeve suvremenog plesa za polaznice uzrasta od 6 do 9 godina;

2. srednjeg školstva u području rada glazbene umjetnosti za programe glazbenik (klavirist, violinist, violist, violončelist, kontrabasist, gitarist, flautist, klarinetist, oboist, fagotist, saksofonist, rogist, trubač, trombonist, tubist, pjevač i teorijski smjer).

Kontakt
Adresa: Trg svetog Trojstva 1, 31000 Osijek
Telefon:
Tajništvo +385 (31) 211 422; +385 (31) 211 064
Telefaks: +385 (31) 201 009
e-mail: gsfko@ogs-fkuhaca-os.skole.hr

http://gsfk-osijek.hr/

3. Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i srednjeg strukovnog obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Škole i rješenjima ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja o odobrenju izvođenja programa.

Djelatnost škole je:
– ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa za mladež i odrasle za stjecanje srednje stručne spreme,
– ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa za mladež i odrasle za stjecanje niže stručne spreme,
– ostvarivanje programa prekvalifikacije,
– ostvarivanje programa osposobljavanja i usavršavanja,
– izrada i prodaja tekstilnih proizvoda,
– izrada i prodaja uradaka iz područja likovne umjetnosti i dizajna.

Obrazovanje:

Suštinu programa čine predmeti likovne struke koji su teorijsko-praktičnog karaktera. Obrazovni proces pretpostavlja put od idejnog projekta do njegovog ostvarenja u materijalu. Zbog toga je nastava u većoj mjeri individualizirana, a odvija se u specijaliziranim radionicama (učionicama), atelijerima, laboratorijima i likovnim praktikumima. Teorijsko-praktični rad osigurava učeniku, postupnošću metoda i sadržaja, dostizanje visoke razine likovne kulture i usvajanje znanja i vještina koje ga osposobljavaju za realizaciju unikatnog dizajna, kao i uklapanje u timski proizvodni proces. Tehnička (tehnološka) obrada materijala povezuje programe sa zanatskim strukama, ali osnove su znatno šire i zasnovane na likovnosti.

Školovanje dizajnera temelji se u najvećoj mjeri na likovno-kreativnom potencijalu učenika i razvijanju njegovih sposobnosti koje će ostvariti u timskom tipu zadatka. Nastavni planovi i programi osiguravaju učenicima široko opće obrazovanje, a da to nije na štetu temeljnog obrazovanja za pojedina zanimanja.

Zanimanja:

• aranžersko-scenografski dizajner
• dizajner odjeće
• dizajner unutrašnje arhitekture
• grafički dizajner
• kiparski dizajner
• slikarski dizajner

Kontakt
Adresa: Krbavska b.b., Osijek
Telefon: +385 (31) 273 126; +385 (31) 273 096
Telefax: +385 (31) 273 111

e-mail: ured@ss-primijenjenaumjetnostidizajn-os.skole.hr / umjetnicka.skola.osijek@gmail.com

http://www.umjetnicka-skola-osijek.hr/

Veličina slova