Znanost i kultura

Sadržaj

Znanost i kultura

1. Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Akademija za umjetnost i kulturu u OsijekuAkademija za umjetnost i kulturu u Osijeku visokoobrazovna je institucija po mnogočemu jedinstvena u Republici Hrvatskoj, a i znatno šire, budući da izvodi studijske programe i dodjeljuje diplome iz umjetničkoga, društvenoga, humanističkoga te interdisciplinarnoga područja znanosti i umjetnosti što ju čini institucijom širokih svjetonazora, otvorenom za najrazličitije profile studenata koji u njoj mogu prepoznati mjesto za stjecanje umjetničkih i znanstvenih kompetencija potrebnih za život i rad u suvremenom društvu.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku poticajno je, provokativno i kreativno mjesto studiranja za sve buduće studente koji žele steći znanja iz područja glazbene, dramske, primijenjene i vizualne umjetnosti te medijske kulture i kulturnoga menadžmenta. Nastala je 2018. godine spajanjem Umjetničke akademije u Osijeku i Odjela za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i pravna je sljedbenica obiju institucija. Na Akademiji se izvode sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski umjetnički i znanstveni studiji te se podjednako razvijaju vrhunsko umjetničko stvaralaštvo i znanstveno-istraživački rad.

Akademija je smještena u nekoliko zgrada u sklopu osječkoga Sveučilišnoga kampusa i u zgradi Rektorata u baroknoj Tvrđi.

Bivša Umjetnička akademija, na čijim je institucijskim i kadrovskim temeljima nastala sadašnja Akademija za umjetnost i kulturu, osnovana je kao prva umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osnovana je Odlukom Senata od 14. travnja 2004., a 18. listopada 2004. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdaje joj dopusnicu za obavljanje djelatnosti. Umjetnička akademija 13. siječnja 2005. godine upisana je u sudski registar ustanova Trgovačkoga suda u Osijeku. Ustrojem Umjetničke akademije u Osijeku ostvareni su uvjeti za razvoj umjetničke edukacije iz područja likovne, kazališne i glazbene umjetnosti.

Akademiju danas čine odjeci: Odsjek za glazbenu umjetnost, Odsjek za instrumentalne studije, Odsjek za kazališnu umjetnost, Odsjek za kreativne tehnologije, Odsjek za kulturu, medije i menadžment, Odsjek za vizualnu i medijsku umjetnost i Poslijediplomski specijalistički studij kreativne terapije.

Pored redovite nastave, na Akademiji organiziraju se konferencije, festivali, seminari, predstavljanja knjiga, koncerti, izložbe, predstave, projekcije, slušaonice i radionice. Organiziraju se i gostovanja predavača iz Hrvatske i inozemstva. Studenti i nastavni djelatnici Akademije, u okviru različitih programa i redovito, sudjeluju u međunarodnim razmjenama i natjecanjima iz svih umjetničkih područja djelovanja Akademije. U okviru međunarodne suradnje, sudjelovali su na različitim manifestacijama, od festivala, natjecanja, skupnih ili samostalnih izložbi, kolonija itd.

Akademija se različitim umjetničkim projektima predstavlja od početka svojega djelovanja. Neki su od njih nacionalnoga, a neki međunarodnoga karaktera. Projekti su kojima se Akademija danas predstavlja:

– međunarodni susret kazališnih akademija Dioniz na kojem sudionici razmjenjuju
stečena znanja, vještine i iskustva iz područja kazališne umjetnosti;

međunarodna revija lutkarstva, LUTKOKAZ, na kojoj se prezentacijama, radionicama i predstavama
sudionike upoznaje s novostima iz područja lutkarstva;

– završna izložba svih studenta preddiplomskoga i diplomskoga studija Likovne kulture koju svake
godine organizira Odsjek za likovnu umjetnost;

međunarodna studentska kiparska kolonija Jarčevac na kojoj studenti, uz stručno vodstvo
profesora s Odsjeka za likovnu umjetnost, svoje skulpture izrađuju od drva;

Odsjek za glazbenu umjetnost već tradicionalno, u vrijeme Božića, organizira glazbene
božićne svečanosti, GLAZ-B-OS festival;

– međunaroni festival vokalne glazbe InterVox festival je Odsjeka
za glazbenu umjetnost koji se sastoji od nekoliko iznimnih glazbenih događanja;

– međunarodno natjecanje mladih pjevača Lav Mirski (u skolpu festivala vokalne glazbe,
InterVox), na kojem sudjeluju mlade pjevačice i pjevači iz zemalja regije i šire;

zajednički projekt Muzeja Slavonije i Akademije za umjetnost i kulturu Osijeku – Osječka muzejska glazbena srijeda (OMG) čija je osnovna ideja koncertima klasične glazbe obogatiti kulturni život grada i oživjeti muzejske prostore;

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku sudjeluje i na Festivalu znanosti, Osječkom ljetu kulture i Osječkom ljetu mladih s bogatim programima u kojima sudjeluju studenti svih odsjeka Akademije;

svakog se listopada obilježavaju Dani Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, a u njihovu obilježavanju sudjeluju profesori i studenti svih odsjeka;

edukacijsko-prezentacijski projekt Susreti u knjižnici omogućuje dodatno upoznavanje s područjima rada Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku pomoću sadržaja kao što su: glazbene slušaonice, projekcije  filmova, razgovori s povodom, tematska predavanja i slično;

zajednički projekt Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Akademije umjetnosti iz Novog Sada, Panonski put umjetnosti – osnaživanje suradnje i umrežavanja institucija za visoko obrazovanje u području umjetnosti i ekologije, koji je prepoznala i financirala  EU, rezultirat će postavljanjem land art instalacija uz biciklističku stazu Panonski put mira;

međunarodni, znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti.

Kontakt:
Adresa: Ulica kralja Petra Svačića 1/f, Osijek
Telefon:
Referada: +385 (31) 253 300
Ured dekanice: +385 (31) 253 333
Telefax:+385 (31) 253 353
E-mail: aukos@aukos.hr

http://www.uaos.unios.hr/

2. Glazbena škola Franje Kuhača Osijek

Glazbeno školstvo pokrenuto je u Osijeku 1831. godine, osnutkom glazbene škole koja je djelovala s povremenim kraćim prekidima do 1921. godine. Kontinuirano glazbeno obrazovanje u gradu Osijeku od 1921. provodi Glazbena škola Franje Kuhača, tada pod nazivima: Muzička škola, Gradski konzervatorij i Gradska glazbena škola. Od 1961. škola nosi ime prvog hrvatskog glazbenog povjesničara, muzikologa i etnomuzikologa Franje Kuhača.

U razdoblju od 1977. do 1985., integracijom s osječkim gimnazijama, škola je djelovala kao radna jedinica u okviru Centra za usmjereno obrazovanje Braća Ribar Osijek, a 1985. ponovno se osamostalila kao Centar za glazbeno i plesno obrazovanje Franjo Kuhač Osijek. Pod sadašnjim nazivom Glazbena škola Franje Kuhača Osijek djeluje od 1993. godine.

Svake se školske godine u Glazbenu školu, u programe osnovne glazbene i plesne i srednje glazbene škole, upiše 450 učenika. S njima predano i kvalitetno radi 60-ak nastavnika, a rezultati uloženog truda i rada svake se godine dokazuju i oživotvoruju brojnim nagradama osvojenim na regionalnim (županijskim), državnim i međunarodnim natjecanjima. S brojkom od preko 600 nagrada, punim se pravom mogu ponositi kako učenici, tako i brojni bivši i sadašnji nastavnici ove škole.

Osim sudjelovanja na natjecanjima i održavanja tradicionalnih koncerata u okviru Glazbenog tjedna, Dana škole, Uskrsa i Božića, učenici i profesori Glazbene škole tijekom svake školske godine ostvaruju veliki broj javnih nastupa u gradu i široj okolici. Takvih nastupa bude stotinjak, a vezani su uz otvaranje izložbi, promocije knjiga, književno-poetske večeri, razne skupove i simpozije, posjete uglednih osoba, obilježavanja raznih obljetnica i druge slične prigode.

Škola je bila domaćin nekoliko županijskih i državnih natjecanja učenika glazbe. 1999. godine škola je bila organizator i domaćin prvog EPTA međunarodnog natjecanja mladih pijanista (EPTA – European Piano Teachers Association). Nakon uspješno organiziranog i provedenog natjecanja, Glazbenoj školi Franje Kuhača ponuđeno je da postane trajni domaćin navedene međunarodne manifestacije, čime je grad Osijek dobio svoje stalno mjesto na pijanističkoj karti svijeta. Dosad je održano ukupno 9 EPTA natjecanja.

Osim svoje redovne djelatnosti, Glazbena škola proteklih je godina bila i jedan od glavnih nositelja koncertnog života u gradu Osijeku, a od samih početaka Memorijala Darko Lukić i Franjo Krežma najuže je povezana s njihovom organizacijom i održavanjem.

Potpisivanjem Sporazuma s III. gimnazijom Osijek, uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, Škola je nakon trideset godina ponovno dobila i općeobrazovne predmete u srednjoj glazbenoj školi od šk. godine 2020./ 2021. te je postala cjelovita obrazovna ustanova. U šk. godini 2021./2022. Glazbena škola je proslavila 100-tu obljetnicu kontinuiranog rada i 190-tu obljetnicu glazbenog školstva u Osijeku.

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek je srednja umjetnička škola koja u okviru svoje djelatnosti izvodi nastavni plan i program:

  1. osnovnog glazbenog školstva za programe: klavir, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, rog, truba, trombon, harmonika, tambura, udaraljke, suvremeni ples, pripremni programi za osnovno umjetničko školovanje (početnički solfeggio);
  2. srednjeg školstva u području rada glazbene umjetnosti za programe glazbenik: klavirist, violinist, violist, violončelist, kontrabasist, gitarist, flautist, klarinetist, oboist, fagotist, saksofonist, rogist, trubač, trombonist, tubist, pjevač i teorijski smjer.

Kontakt
Adresa: Trg svetog Trojstva 1, 31000 Osijek
Telefon:
Tajništvo i ured ravnateljice +385 (31) 211 422;
Mobitel tajništva: +385 99 327 0304

e-mail: gsfk@gsfk-osijek.hr

http://gsfk-osijek.hr/

3. Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i srednjeg strukovnog obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Škole i rješenjima ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja o odobrenju izvođenja programa.

Djelatnost škole je:
– ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa za mladež  za stjecanje srednje stručne spreme,
– izrada i prodaja uradaka iz područja likovne umjetnosti i dizajna (u sklopu školske zadruge).

Obrazovanje:

Suštinu programa čine predmeti likovne struke koji su teorijsko-praktičnog karaktera. Obrazovni proces pretpostavlja put od idejnog projekta do njegovog ostvarenja u materijalu. Zbog toga je nastava u većoj mjeri individualizirana, a odvija se u specijaliziranim prostorima (učionicama), atelijerima, laboratorijima i likovnim praktikumima. Teorijsko-praktični rad osigurava učeniku, postupnošću metoda i sadržaja, dostizanje visoke razine likovne kulture i usvajanje znanja i vještina koje ga osposobljavaju za realizaciju unikatnog dizajna, kao i uklapanje u timski proizvodni proces. Tehnička (tehnološka) obrada materijala povezuje programe sa zanatskim strukama, ali osnove su znatno šire i zasnovane na likovnosti.

Školovanje dizajnera temelji se u najvećoj mjeri na likovno-kreativnom potencijalu učenika i razvijanju njegovih sposobnosti koje će ostvariti u timskom tipu zadatka. Nastavni planovi i programi osiguravaju učenicima široko opće obrazovanje, a da to nije na štetu temeljnog obrazovanja za pojedina zanimanja.

Zanimanja:

• aranžersko-scenografski dizajner
• dizajner tekstila
• dizajner unutrašnje arhitekture
• grafički dizajner
• kiparski dizajner
• slikarski dizajner

Kontakt
Adresa: Drinska 12, Osijek
Telefon: +385 (31) 273 126; +385 (31) 273 096
Telefax: +385 (31) 273 111

e-mail: ured@ss-primijenjenaumjetnostidizajn-os.skole.hr; umjetnicka.skola.osijek@gmail.com

http://www.umjetnicka-skola-osijek.hr/

Skip to content