Sport

Sadržaj

Sport

Sportske djelatnosti su  djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje se potiču  izgradnjom i održavanjem sportskih građevina, školovanjem i usavršavanjem stručnog kadra, znanstvenim projektima u području sporta, gospodarskim mjerama, stimuliranjem partnerstva vladinih i nevladinih organizacija u sportu te privatnog poduzetništva i financiranjem sporta sredstvima države i  jedinica lokalne i područne samouprave. Uloga  lokalne samouprave u sustavu sporta iznimno je važna jer u svome djelokrugu, osim zadovoljavanja komunalnih potreba, ima presudnu ulogu u stvaranju preduvjeta za zadovoljavanje potreba stanovništva kojima se podiže kvaliteta života, a  što se u prvom redu odnosi na sport.

Davne 1784. u gradu Osijeku osnovano je prvo sportsko društvo u Republici Hrvatskoj – Građansko streljačko društvo Osijek, stoga Osijek, s ponosom, nosi primat najstarijeg sportskog grada u Republici Hrvatskoj. Gotovo da nema kutka na svijetu u kojem se nije čulo za Davora Šukera, najboljeg strijelca Svjetskog  nogometnog prvenstva u Francuskoj 1998. godine koji je, kao i čitav niz proslavljenih hrvatskih reprezentativaca, ponikao u omladinskoj školi NK Osijek. Legendarna osječka rukometašica Katica Ileš i veslač David Šain osvajači su srebrnih olimpijskih medalja s adresom u gradu na Dravi, a sportsku vrijednost osječkog sporta i danas svijetom pronose vrhunski gimnastičari, atletičari, veslači, tenisači… Snaga osječkog sporta oduvijek se temeljila na iznimnoj sportskoj darovitosti koju iznova potvrđuju uspjesi mladih osječkih sportaša, a raznovrsnu sliku osječkog sporta upotpunjuju sportaši s invaliditetom i gluhi sportaši.

Kroz organizirani ustroj osječkog sporta danas djeluje 192 različitih sportskih udruga s oko 8500 registriranih sportaša i velikim brojem rekreativaca, učenika i studenata sportaša. Osijek je jedan od najaktivnijih gradova u Republici Hrvatskoj kada su u pitanju školski sport i sportska rekreacija, čiji savezi, uz iznimno kvalitetne programe koje provode, imaju tradiciju dužu od 50, odnosno 60 godina. Prosječan građanin grada Osijeka tjelesno je aktivniji od prosječnog građanina Hrvatske ili Europske unije. Uporište u ovoj tvrdnji jest podatak da preko 54%  građana vježba redovito ili prilično redovito što je izrazito dobar rezultat u odnosu na prosjeke RH i EU (ispitivanje provedeno 2020. pri izradi Strategije razvoja sporta grada Osijeka 2020.-2030., na uzorku od 601građana grada Osijeka).

Posebno smo prepoznatljivi po domaćinstvu velikih sportskih priredaba u rukometu, streljaštvu, gimnastici, atletici, biciklizmu, tenisu i ekstremnim sportovima, a s posebnom radošću kod nas nastupaju nacionalne sportske selekcije.

Veliki potencijal osječkog sporta leži i u Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koje sa svim svojim sastavnicama  postaje novi kotač zamašnjak u budućem razvoju osječkog sporta. Dovršenjem izgradnje sveučilišnog kampusa, koji će se upotpuniti  i nužnim sportskim objektima, te osnaženjem obrazovne strukture kroz  pokretanje Kineziološkog fakulteta Osijek, ostvareni su nužni preduvjeti za realizaciju tog potencijala.

S ciljem daljnjeg razvijanja osječkog sporta stvorene su nužne institucionalne pretpostavke; izgrađena je respektabilna sportska infrastruktura za koju stručno i profesionalno skrbi trgovačko društvo Športski objekti d.o.o. te je osigurano redovito sufinanciranje programskih sadržaja u devet zakonom propisanih područja s jasnim kriterijima za njihovo provođenje, a za koje su zaduženi Zajednica športskih udruga grada Osijeka i Upravni odjel za društvene djelatnosti  Grada Osijeka-Odsjek za sport.

Gradsko vijeće Grada Osijeka je na 34. sjednici, održanoj 7. prosinca 2020., jednoglasno donijelo studiju – Strategija razvoja sporta grada Osijeka 2020.-2030.. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu za područje sporta grada Osijeka, koji će odrediti našu sportsku budućnost u sljedećem desetljeću. Njome se  analizira zatečeno stanje, određuju  strateški ciljevi i predlaže program razvoja  sporta kao i aktivnosti potrebne za provedbu tih ciljeva te određuju rokovi, nositelji i mjere kontrole njegove provedbe. Strategija predstavlja važan alat za razumijevanje uvjeta i okruženja u kojima se sport odvija, te omogućava sustavno unaprjeđenje sporta u skladu sa objektivno postavljenim mjerilima ili referentnim točkama. Strategiju treba promatrati i razumijevati kao integralni dio ukupne politike razvoja grada Osijeka. Uz ekspanziju sporta, postoje i sociološko-ekonomski, kulturni, zdravstveni, gospodarski i brojni drugi aspekti sportske djelatnosti, te sve veća potreba zajedničke integracije sustava sporta sa sustavima obrazovanja, visokog školstva, zdravstva i turizma.

Analizom aktualnog stanja, koja je provedena u pripremi Strategije, utvrdili smo  prednosti i nedostatke osječkog sporta, dobili potvrdu da Osječki sport u svim svojim sastavnicama  ima kvalitetan sustav upravljanja, da počiva na dobroj infrastrukturi te da je redovito financiran sukladno objektivnim okolnostima. Također, utvrđene su krizne točke u svim područjima koja zahtijevaju poboljšanja.

Kao što je i navedeno u prijedlogu Strategije, njenim usvajanjem i provedbom: „Osijek će postati grad tjelesno aktivnih građana, koji se ponose uspjesima svojih vrhunskih sportaša, dok u pozadini djeluje učinkovit sustav sporta koji se događa na sportskoj infrastrukturi po mjeri građana i sportaša. Dugoročna politika razvoja sporta omogućit će gradu Osijeku promoviranje u kvalitetnu sportsku sredinu koja će djeci i mladima osigurati optimalne uvjete za bavljenje tjelesnom aktivnošću i sportom, podići kvalitetu življenja, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja svojim građanima, a talentiranim sportašima omogućiti ispunjavanje njihovih potencijala i darovitosti za postizanjem što boljih sportskih rezultata na svim razinama natjecanja.“

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content