Savjet mladih Grada Osijeka

Sadržaj

Savjet mladih Grada Osijeka

 

Službena stranica Savjeta mladih grada Osijeka

 

UPITNIK – Dijalog EU-a s mladima

 

U okviru svoga djelokruga Savjet kao savjetodavno tijelo Grada osobito:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade

2. u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih

3. predlaže Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja

4. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

5. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

6. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

7. predlaže i daje na odobravanje Gradskome vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta

8. po potrebi poziva predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih

9. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

10. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Savjet ima 11 članova i njihove zamjenike.

Članovi i zamjenici članova Savjeta izabrani 20. rujna 2017.

1. Matea Kurtović, za članicu
Klaudija Horvat, za zamjenicu članice

2. Tomislav Pleša, za člana
Božidar Grgić, za zamjenika člana

3. Dragan Babić, za člana
Maja Mečeri, za zamjenicu člana

4. Danijel Križanović, za člana (razriješen dužnosti člana 4. veljače 2019. na osobni zahtjev)
Šimo Grgić, za zamjenika člana (razriješen dužnosti zamjenika člana 4. veljače 2019.)

5. Toni Stojić, za člana
Tomislav Kurevija, za zamjenika člana

6. Ena Zdunić, za članicu
Maksim Marković, za zamjenika članice

7. Višeslav Kozak, za člana (razriješen dužnosti člana 19. studenoga 2018. na osobni zahtjev)
Darko Hodak, za zamjenika člana (razriješen dužnosti zamjenika člana 19. studenoga 2018.)

8. Ante Grabić, za člana
Pamela Lučić, za zamjenicu člana

9. Srđan Ferenčak, za člana
Filip Sekereš, za zamjenika člana

10. Adriana Romić, za članicu
Marin Glavaš, za zamjenika članice

11. Brankica Mandić, za članicu
Tena Macanić, za zamjenicu članice

Predsjednik Savjeta mladih Grada Osijeka – Srđan Ferenčak (od 15. listopada 2018.)

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Osijeka održana je 23. listopada 2017.

Nakon što su svi članovi novoga saziva Savjeta mladih prisegnuli na svoj trogodišnji mandat, za predsjednika Savjeta mladih izabran je Danijel Križanović (do 26. travnja 2018.), a za zamjenika predsjednika Toni Stojić. Predsjednik Savjeta mladih od 26. travnja 2018. do 15. listopada 2018. bio je Višeslav Kozak.

Kontak osoba:
Nataša Ižaković
Tel. 229-168
e-mail: natasa.izakovic@osijek.hr

e-mail: savjet.mladih@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova