Savjet mladih Grada Osijeka

Sadržaj

Savjet mladih Grada Osijeka

 

Službena stranica Savjeta mladih grada Osijeka

 

UPITNIK – Dijalog EU-a s mladima

 

U okviru svoga djelokruga Savjet kao savjetodavno tijelo Grada osobito:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade

2. u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih

3. predlaže Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja

4. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

5. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

6. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

7. predlaže i daje na odobravanje Gradskome vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta

8. po potrebi poziva predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih

9. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

10. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Savjet ima 11 članova i njihove zamjenike.

Članovi i zamjenici članova Savjeta izabrani 17. rujna 2020.
1. Saša Milaković, za člana
Maurizio Mlinaček, za zamjenika člana

2. Marija Božić, za članicu
Filip Vuković, za zamjenika članice

3. Luka Jurčević, za člana
Aria Cvitanović, za zamjenicu člana

4. Sara Ćavar, za članicu
Mateo Vranjković, za zamjenika članice

5. Filip Rašković, za člana
Tamara Mazur, za zamjenicu člana

6. Anja Alerić, za članicu
Matej Babić, za zamjenika članice

7. Zvonimir Grgić, za člana
Bernard Bručić, za zamjenika člana

8. Tina Kristina Katava, za članicu
Mihaela Kolić, za zamjenicu članice

9. Josip Runtić, za člana
Ana Bačić, za zamjenicu člana

10. Dragan Babić, za člana
Mihael Cojić, za zamjenika člana

11. Ante Grabić, za člana
Lorena Devetak, za zamjenicu člana.

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Osijeka održana je 22. listopada 2020.
Predsjednik Savjeta mladih Grada Osijeka – Ante Grabić od 18. prosinca 2020. (Josip Runtić od Konstituirajuće sjednice do 18. prosinca 2020.)
Zamjenica predsjednika – Marija Božić od 18. prosinca 2020. (Saša Milaković od Konstituirajuće sjednice do 18. prosinca 2020.)

Kontak osoba:
Nataša Ižaković
Tel. 229-168
e-mail: natasa.izakovic@osijek.hr

e-mail: savjet.mladih@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content