Savjet mladih Grada Osijeka

Sadržaj

Savjet mladih Grada Osijeka

Službena stranica Savjeta mladih grada Osijeka

UPITNIK – Dijalog EU-a s mladima

U okviru svoga djelokruga Savjet kao savjetodavno tijelo Grada osobito:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade

2. u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih

3. predlaže Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja

4. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

5. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

6. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

7. predlaže i daje na odobravanje Gradskome vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta

8. po potrebi poziva predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih

9. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

10. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Savjet ima 11 članova i njihove zamjenike.

Članovi i zamjenici članova Savjeta izabrani 28. rujna 2023.

 1. Dora Lukić, za članicu
  Leo Tumbas, za zamjenika članice
 2. Tomislav Tolj, za člana
  Sara Jakšić, za zamjenicu člana
 3. Borna Crnomarković, za člana
  Nika Nikolić, za zamjenicu člana
 4. Matej Đerek, za člana
  Zvonimir Tomaković, za zamjenika člana
 5. Borna Farčić, za člana
  Josipa Trelec, za zamjenicu člana
 6. Ana Jakšić, za članicu
  Krešimir Adžić, za zamjenika članice
 7. Dominik Lovaković, za člana
  Antony Krišto, za zamjenika člana
 8. Iva Pralija, za članicu
  Domagoj Boras, za zamjenika članice
 9. Hrvoje Posavac, za člana
  Mateja Lenić, za zamjenicu člana
 10. Luka Šoš, za člana
  Domagoj Rašić, za zamjenika člana
 11. Mateo Vranjković, za člana
  Dominik Carević, za zamjenika člana.

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Osijeka održana je 19. listopada 2023.

Predsjednik Savjeta mladih Grada Osijeka – Dominik Lovaković.

Zamjenik predsjednika – Borna Farčić.

Kontak osoba:
Nataša Ižaković
Tel. 229-168
e-mail: natasa.izakovic@osijek.hr

e-mail: savjet.mladih@osijek.hr

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content