Kako se biraju predstavnici u Dječje gradsko vijeće Grada Osijeka?

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je 9. ožujka 2010. Odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Osijeka radi aktivnog uključivanja djece s područja grada u odlučivanje o temama koje se tiču djece.
Na Godišnjem savjetovanju akcije Gradovi i općine-prijatelji djece u Zagrebu 18. studenoga 2010. Gradu Osijeku je dodijeljen počasni naziv Grad Osijek-prijatelj djece.
Dječje gradsko vijeće (DGV) je nužan korak u približavanju djece vrijednostima suvremene demokracije i građanskih sloboda, te razvijanju takvih sposobnosti koje će im u budućnosti pomoći uspješno utjecati na oblikovanje politike.
U radu DGV sudjeluju predstavnici (1 vijećnik i 1 zamjenik) iz 21 osnovne škole s područja Osijeka uzrasta od 4. do 6. razreda.
Mandat dječjih vijećnika je dvije godine, a pojedini učenik se može kandidirati i biti izabran najviše dva puta.
DGV predstavničko je tijelo, što osigurava ostvarivanje prava na izražavanje mišljenja o svim bitnim pitanjima koja se tiču djece i učenika, kako onih u svezi sa školom, tako i onih
životnih na razini cijeloga grada.
DGV osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga odraslima i sudjelovanje u procesu donošenja odluka, radi podizanja kakvoće života u Osijeku.
DGV upozorava Grad Osijek na probleme i predlaže rješenja koja su u interesu djece.

Skip to content