Stipendiranje i drugi oblici podupiranja učenika i studenata

1. Kome su namijenjene stipendije Grada Osijeka?

Stipendije i drugi oblici potpora dodjeljuju se:

– učenicima i studentima koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Osijeka

– učenicima srednjih škola koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,50 u prethodnim dvjema godinama školovanja

– studentima stručnih i sveučilišnih studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,00 u prethodnoj godini studiranja.

Ostali uvjeti za dodjelu stipendija utvrđuju se bodovanjem sukladno Pravilniku o stipendiranju i odobravanju jednokratnih potpora darovitim učenicima i studentima (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/06 i 10/06)

 

2. Kada se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija?

Natječaj se u pravilu raspisuje tijekom rujna i objavljuje u gradskom dnevnom tisku te na internetskoj stranici Grada.

 

3. Koliko iznosi stipendija?

Odluku o visini mjesečne stipendije donosi gradonačelnik – za svaku školsku/akademsku godinu – sukladno financijskim mogućnostima Grada Osijeka.

 

4. Kada i kako se isplaćuju stipendije?

Postupak odobravanja stipendija u pravilu se provodi prije početka školske/akademske godine.

Isplata stipendije započinje u roku od mjesec dana, računajući dan potpisivanja Ugovora o stipendiranju. Stipendije se isplaćuju u mjesečnim obrocima putem ugovorene banke.

Skip to content