Koliko iznosi stipendija?

Visinu stipendije utvrđuje gradonačelnik Grada Osijeka posebnom odlukom za svaku školsku/akademsku godinu.

Skip to content