“OSIgurajmo im JEdnaKost”

Objavljeno: 17.03.2017

U osječkim osnovnim školama započeo je u školskoj godini 2014./2015. projekt OSIgurajmo im JEdnaKost kojim su se učenicima s teškoćama osigurali pomoćnici u nastavi. Projekt se nastavio i sljedeće dvije školske godine.
Sredstva za realizaciju ovoga projekta osigurana su u Europskom socijalnom fondu, a projekt je odobren temeljem natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Svrha natječaja bila je osiguravanje sredstava za izobrazbu i uključivanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u redovite i posebne osnovnoškolske ustanove. Na taj način pruža se podrška uspostavi sustava neposredne profesionalne potpore učenicima s teškoćama, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i socijalizacije.
Ovim projektom dio učenika s teškoćama koji udovoljava natječajnim uvjetima dobio je pomoćnike u nastavi, a određeni broj nezaposlenih osoba prijavljenih na Zavod za zapošljavanje dobio je posao.

Skip to content