STIPENDIJE I JEDNOKRATNE POTPORE ZA UČENIKE I STUDENTE

Objavljeno: 17.03.2017

Člankom 2. stavkom 1. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju jednokratnih potpora učenicima i studentima (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 12/19) određeno je da će Grad Osijek odobravati stipendije i jednokratne potpore za izobrazbu redovitih učenika srednjih škola i studenata sveučilišnih i stručnih studija.

Pravo na podnošenje zahtjeva za odobrenje stipendije ili jednokratne potpore imaju učenici i studenti:

  • koji su državljani Republike Hrvatske
  • koji su redovito upisani u određenu srednjoškolsku ustanovu, odnosno na sveučilišni ili stručni studij
  • koji imaju prebivalište na području grada Osijeka
  • koji nemaju odobren kredit u slučaju podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije u istoj školskoj odnosno akademskoj godini
  • koji nemaju stipendiju ili jednokratnu potporu odobrenu od strane drugog subjekta u slučaju podnošenja zahtjeva za stipendiju ili jednokratnu potporu u istoj školskoj ili akademskoj godini
  • koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,50 učenici (za prethodne dvije godine školovanja) odnosno 3,50 za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja (za prethodnu godinu školovanja),
  • koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,00 za darovite studente, odnosno 3,50 za studente koji školuju za deficitarna zanimanja i koji su se opredijelili za studijske programe iz STEM područja znanosti (za prethodnu godinu školovanja)

Jednokratne potpore odobravaju se kao pomoć za nabavu udžbenika i druge stručne literature, nabavu opreme, oblike dopunskog obrazovanja, troškove sudjelovanja u natjecanjima i sl. kojima se razvija i potvrđuje njihova darovitost.

Broj i visinu mjesečne stipendije za svaku školsku odnosno akademsku godinu određuje svojom odlukom Gradonačelnik na prijedlog Odbora za stipendiranje, a sukladno financijskim mogućnostima u toj godini.

Dokumenti:

Pravilnik o stipendiranju i odobravanju jednokratnih potpora učenicima i studentima

Skip to content