Koje su ovlasti i djelokrug rada Kulturnog vijeća Grada Osijeka?

Kulturno vijeće Grada Osijeka osnovano je radi kontinuiranog praćenja i razmatranja stanja u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, davanja prijedloga za poticanje razvitka i unaprjeđivanja, predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za provedbu te predlaganja stručnih podloga i mišljenja u sljedećim područjima:

 • knjiga i nakladništvo
 • dramska i plesna umjetnost
 • glazbena i glazbeno-scenska umjetnost
 • vizualne umjetnosti
 • međunarodna kulturna suradnja
 • kulturno-umjetnički amaterizam
 • interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

Kulturno vijeće u svom radu:

 • stručno vrjednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka
 • predlaže kriterije vrjednovanja programa i projekata
 • razmatra mjere za poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturnog amaterizma tj. predlaže mjere za unaprjeđenje
 • razmatra mjere za promicanje hrvatskog umjetničkog stvaralaštva u inozemstvu
 • posvećuje posebnu pozornost promicanju potreba u kulturi manjina
 • daje pisana mišljenja i prijedloge u svezi s ciljevima lokalne kulturne politike i njezinom provedbom
Skip to content