Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

Obrasci za prijavu

 1. Obrazac za prijavu
 2. Obrazac – Izjava prijavitelja
 3. Obrazac proračuna – troškovnik
 4. Obrazac - Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Obrasci za izvještavanje

 1. Obrazac opisnog izvještaja
 2. Obrazac financijskog izvještaja

Ostalo

 1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i ocjenu predloženih radova i/ili opremanja
 2. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 3. Nacrt ugovora
 4. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća
 5. Popis priloga koji se prilažu uz prijavu
 6. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanja financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15, 12/16, 13A/20 i 12/21)
 7. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.
 8. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2021. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17A/20, 14A/21)
Skip to content