Tko utvrđuje pravo na potporu pomoćnika u nastavi odnosno stručnog komunikacijskog posrednika?

Stručno povjerenstvo upravnog tijela županije nadležno za poslove obrazovanja donosi mišljenje o pravu na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika te se ono dostavlja osnivaču s pratećom dokumentacijom.

Nakon razmatranja zahtjeva osnivač donosi odluku o priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Skip to content