Je li Grad Osijek osnivač ustanova u kulturi?

Grad Osijek osnivač je sljedećih ustanova u kulturi:

  • Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Županijska 9, 31000 Osijek
  • Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, Trg bana Josipa Jelačića 19, 31000 Osijek
  • Gradske galerije Osijek, Fakultetska 7, 31000 Osijek
  • Kulturni centar Osijek, Ulica kneza Trpimira 1A, 31000 Osijek
Skip to content