Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2024.

 

Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2024.
Tekst Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2024. (P1.)
UPUTE ZA PRIJAVITELJE (P2.)

 

Prijavu je moguće poslati u elektroničkom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek.
Faza zaprimanja i obrade dokumentacije omogućena je digitalnim putem kroz sustav E-usluge.
Nakon registracije, digitalno popunjavate obrazac i šaljete kroz sustav E-usluge.
Upute za digitalno popunjavanje obrazaca možete pogledati ovdje.

 

Nakon što se ispuni E- obrazac (P3. E-obrazac za prijavu) potrebno je dodati Dokumente uz E-Obrazac (ovisno o prijavitelju) od kojih je za sve prijavitelje obavezan dokument:
P4. Obrazac proračuna i P10. Obrazac financijskog izvješća ili
P4.-R Obrazac proračuna – redovna djelatnost i P10.- R Obrazac financijskog izvješća-redovna djelatnost

 

Ostala dokumentacija ovisno o prijavitelju (detaljno obrazloženo u Uputama).
Dodatna dokumentacija (dostavlja se nakon donošenja Odluke o raspodjeli financijskih sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2024.):

  1. P5. Obrazac izjave voditelja programa
  2. P8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Ostala dokumentacija:

  1. P6. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta
  2. P7. Obrazac za ocjenu kvalitete programa
  3. P9. Obrazac opisnog izvješća
  4. P11. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća
  5. P12. Nacrt ugovora – za pravne osobe
  6. P13. Nacrt ugovora – za fizičke osobe
  7. P14. Obrazac izjave o partnerstvu
Skip to content