Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijski troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka za 2021.

Obrasci za prijavu:

  1. Obrazac za prijavu
  2. Obrazac proračuna - električna energija
  3. Obrazac proračuna - odvoz miješanog komunalnog otpada
  4. Obrazac proračuna - plin
  5. Obrazac proračuna - toplinska energija
  6. Obrazac proračuna - voda

Ostalo:

  1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i ocjenu sufinanciranja
  2. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  3. Izjava o sufinanciranju redovne sportske djelatnosti
  4. Nacrt ugovora
  5. Popis priloga koji se prilažu uz prijavu
  6. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15)
  7. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/16)
  8. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13A/20)
  9. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.
  10. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2021. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17A/20)
Skip to content