Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2022.

OBRASCI ZA PRIJAVU:

 1. OBRAZAC 1.A. – Obrazac za prijavu za pravne osobe
 2. OBRAZAC 1.B.- Obrazac za prijavu za fizičke osobe
 3. OBRAZAC 2.- Obrazac proračuna
 4. OBRAZAC 3.- Obrazac životopisa (ako je prijavitelj fizička osoba/životopis voditelja programa ako je prijavitelj pravna osoba)
 5. OBRAZAC 4.- Obrazac o financiranim programima iz javnih izvora u 2021.
 6. OBRAZAC 5.- Obrazac izjave o partnerstvu
 7. OBRAZAC 6.- Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 8. OBRAZAC 7.- Obrazac opisnog izvješća
 9. OBRAZAC 8.- Obrazac financijskog izvješća
 10. OBRAZAC 9. -Nacrt ugovora (za pravne osobe)
 11. OBRAZAC 10. – Nacrt ugovora (za fizičke osobe)
 12. OBRAZAC 11.- Obrazac za provjeru formalnih uvjeta
 13. OBRAZAC 12.-Obrazac za sadržajno vrednovanje prijave
 14. OBRAZAC 13.- Obrazac za stručno vrednovanje izvješća
Skip to content