JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

Obrasci za prijavu

 1. Obrazac za prijavu
 2. Obrazac proračuna - električna energija
 3. Obrazac proračuna - odvoz miješanog komunalnog otpada
 4. Obrazac proračuna - plin
 5. Obrazac proračuna - toplinska energija
 6. Obrazac proračuna - voda

Ostalo

 1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i ocjenu sufinanciranja
 2. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 3. Izjava o sufinanciranju redovne sportske djelatnosti
 4. Nacrt ugovora
 5. Popis priloga koji se prilažu uz prijavu
 6. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15, 12/16, 13A/20 i 12/21)
 7. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.
 8. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2022. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 23/21)
Skip to content