JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

Obrasci za prijavu

 1. Obrazac za prijavu
 2. Obrazac izjave
 3. Obrazac proračuna troškovnik

Ostalo:

 1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i ocjenu predloženih radova i/ili opremanja sportske građevine
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 3. Obrazac ugovora
 4. Obrazac opisnog izvještaja
 5. Obrazac financijskog izvještaja
 6. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća o sufinanciranim radovima i/ili opremanju sportske građevine
 7. Popis priloga koji se prilažu uz prijavu
 8. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – druge iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.
 9. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2022.
 10. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka
Skip to content