Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023.

Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023.

Tekst Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023.

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Prijavu je moguće poslati:

  • 1. Prijava u elektroničkom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek

Faza zaprimanja i obrade dokumentacije omogućena je digitalnim putem kroz sustav E-usluge.

Nakon registracije, digitalno popunjavate obrazac i šaljete kroz sustav E-usluge.

Upute za digitalno popunjavanje obrazaca možete pogledati  ovdje.

 

Nakon što se ispuni E- obrazac potrebno je dodati Dokumente uz E-Obrazac (ovisno o prijavitelju) od kojih je za sve prijavitelje obavezan dokument:

P4. Obrazac proračuna i P10. Obrazac financijskog izvješća

P4.-R Obrazac proračuna – redovna djelatnost i P10.- R Obrazac financijskog izvješća-redovna djelatnost

  • 2. Prijava u papirnatom obliku

U zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno predajom u pisarnici Grada Osijeka na adresu: Grad Osijek, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, „Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023. – NE OTVARAJ“.

Obvezna dokumentacija za prijavu svih prijavitelja preporučeno poštom ili osobno predajom u Pisarnici Grada Osijeka:

P3.  Obrazac za prijavu

P4. Obrazac proračuna i P10. Obrazac financijskog izvješća

P4.-R Obrazac proračuna – redovna djelatnost i P10.- R Obrazac financijskog izvješća-redovna djelatnost

Ostala dokumentacija ovisno o prijavitelju (detaljno obrazloženo u Uputama).

Dodatna dokumentacija

  1. P5. Obrazac izjave voditelja programa
  2. P8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Ostala natječajna dokumentacija:

  1. P6. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta
  2. P7. Obrazac za ocjenu kvalitete programa
  3. P9. Obrazac opisnog izvješća
  4. P11. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća
  5. P12. Nacrt ugovora – za pravne osobe
  6. P13. Nacrt ugovora – za fizičke osobe
Skip to content