Financira li Grad Osijek režijske troškove sportskih građevina?

Grad Osijek sufinancira režijske troškove sportskih građevina II. kategorije u vlasništvu Grada kojima upravljaju sportski klubovi/udruge, temeljem Javnog poziva sportskim klubovima koji gospodare sportskim građevinama II. kategorije. Sportske građevine II. kategorije su građevine od značenja za sport na području Grada Osijeka s obzirom na vrijednost građevine, razvoj sporta, povijesnu ulogu i broj korisnika, a povjerene su na upravljanje odnosno u zakup temeljem akta gradonačelnika odnosno ugovora.

Skip to content