Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.

Obrasci za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu
 2. Obrazac - Izjava prijavitelja
 3. Obrazac proračuna - troškovnik

Obrasci za izvještavanje:

 1. Obrazac opisnog izvještaja
 2. Obrazac financijskog izvještaja

Ostalo:

 1. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava
 2. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i ocjenu predloženih radova i/ili opremanja
 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 4. Nacrt ugovora
 5. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća
 6. Popis priloga koji se prilažu uz prijavu
 7. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanja financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15)
 8. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanja financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/16)
 9. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.
 10. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 20A/18)
Veličina slova