Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

 1. Popis prijava na javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
 2. Tekst javnog poziva
 3. Uputa za prijavitelje

Obrasci za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu
 2. Obrazac proračuna.

Obrasci za izvještavanje:

 1. Obrazac opisnog izvještaja
 2. Obrazac financijskog izvještaja

Ostalo:

 1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i ocjenu kvalitete
 2. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 3. Nacrt ugovora
 4. Obrazac za stručno vrednovanja izvještaja
 5. Popis priloga koji se prilažu uz prijavu
 6. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15)
 7. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/16)
 8. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
 9. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2018. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17)
Skip to content