PUP – Jug IV ( 1990 )

Sadržaj

PUP – Jug IV ( 1990 )

Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Jug IV Osijek (“Službeni glasnik” opæine Osijek broj 6/83. i 4/90.).
Digitalni zapis nije dostupan.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content