DPU – blok Trp Vuk i Ist ( 2004 )

Sadržaj

DPU – blok Trp Vuk i Ist ( 2004 )

Objavljeno: “Službeni glasnik” Grada Osijeka broj: 6/03, 2/04
Nije dostupan u digitalnom formatu.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content