DPU – Kupska ( 2008 )

Sadržaj

DPU – Kupska ( 2008 )

Objavljeno: (“Službeni glasnik” Grada Osijeka – broj 9/08).

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675