UPU – Retfala jug – Etapa 2 ( 2009 )

Sadržaj

UPU – Retfala jug – Etapa 2 ( 2009 )

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content