Predsjednik

Sadržaj

Predsjednik

Gradsko vijeće ima predsjednika koji se bira iz redova vijećnika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća zastupa Gradsko vijeće; saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Gradskog vijeća i potpisuje akte Gradskog vijeća; održava red na sjednici; brine o postupku donošenja i izvršavanju općih i drugih akata Gradskog vijeća; objavljuje rezultate glasovanja Gradskog vijeća; brine o primjeni Poslovnika Gradskog vijeća; usklađuje rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća; brine o javnosti rada Gradskog vijeća; surađuje s gradonačelnikom i predstavnicima mjesne samouprave; upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak; upućuje donesene akte Gradskog vijeća nadležnom tijelu radi primjene i nadzora; određuje predstavnike Gradskog vijeća u svečanim i drugim prigodama; surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; određuje sastav delegacija Gradskog vijeća u posjetu stranim predstavničkim tijelima i organizacijama; obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom i poslovnikom.

VLADIMIR HAM, dipl.oec.

Rođen je 1981. u Osijeku. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na smjeru Marketing. Tijekom svog dosadašnjeg radnog vijeka bavio se novinarstvom kao radijski i televizijski urednik. Radio je kao savjetnik za odnose s javnošću u HNK u Osijeku, te kao direktor marketinga u tvrtki Borovo d.d., te je kao privatni poduzetnik vodio agenciju za oglašavanje. Od 2013. – 2017. obnašao je dužnost zamjenika gradonačelnika Osijeka, dok je trenutno zaposlen kao pomoćnik ravnatelja Dječjeg kazališta u Osijeku. Od rane mladosti društveno je aktivan u brojnim nevladinim organizacijama – od studentske udruge AIESEC, preko Hrvatske glazbene mladeži, do Rotary kluba, te brojnih kulturnih i sportskih udruga u lokalnoj zajednici. Dugogodišnji je član, a od 2018. i predsjednik Njemačke zajednice – Zemaljske udruge Podunavskih Švaba u Hrvatskoj.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content